Potentiaalisen tuotannon kasvun ja tuotantokuilun käsitteet, hyödyntäminen ja estimaatit

Näytä kaikki kuvailutiedot

Nimeke: Potentiaalisen tuotannon kasvun ja tuotantokuilun käsitteet, hyödyntäminen ja estimaatit
Sarjan nimi: Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
Sarjan numero: Lokakuu
Julkaisuvuosi: 2000
Ilmestymispäivämäärä: 4.10.2000
Sivumäärä: 35-45
Hakusanat: tuotanto; suhdanteet; menetelmät; mittarit; EKP:n julkaisut; tuotantokuilu; potentiaalinen tuotanto; uusi talous
Tiivistelmä: Potentiaalisen tuotannon mittareilla on keskeinen merkitys monissa taloustieteellisissä malleissa,koska niiden avulla oidaan erottaa toisistaan talouden keskipitkän aikavälin kehitys ja lyhyen aikavälin suhdannevaihtelut. Tässä artikkelissa tarkastellaan potentiaalisen tuotannon käsitteitä ja käyttötapoja sekä selvitetään erilaisia estimointimenetelmiä.Menetelmät jaetaan tavallisesti kahteen ryhmään:sellaisiin,joilla trendit ja suhdannekomponentit erotellaan pääasiassa tilastollisin menetelmin,ja rakenteellisiin menetelmiin,jotka edellisiä enemmän perustuvat talousteoriaan.Vaikka eri menetelmillä saadaan yleensä potentiaalisen tuotannon kasvuvauhdista melko samanlaisia arvioita,tuotantokuilun suuruutta koskevat arviot vaihtelevat enemmän ja niihin liittyy enemmän epävarmuutta.Koska lisäksi potentiaalisen tuotannon estimaatit perustuvat historiatietoihin,eivät rakennemuutokset heijastu niihin ennen kuin vasta pitkän ajan kuluttua muutoksesta. Niinpä on oltava erityisen varovainen talouspoliittisissa päätöksissä,jotka perustuvat tuotantokuilun suuruutta koskeviin estimaatteihin.
Tekijänoikeustiedot: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
173346.pdf 1.063MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot