Potentiaalisen tuotannon kasvun ja tuotantokuilun käsitteet, hyödyntäminen ja estimaatit

Visa fullständig post

Titel: Potentiaalisen tuotannon kasvun ja tuotantokuilun käsitteet, hyödyntäminen ja estimaatit
Serie: Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
Serienumber: Lokakuu
Utgivningsår: 2000
Utgivningsdatum: 4.10.2000
Sidor: 35-45
Nyckelord: tuotanto; suhdanteet; menetelmät; mittarit; EKP:n julkaisut; tuotantokuilu; potentiaalinen tuotanto; uusi talous
Abstrakt: Potentiaalisen tuotannon mittareilla on keskeinen merkitys monissa taloustieteellisissä malleissa,koska niiden avulla oidaan erottaa toisistaan talouden keskipitkän aikavälin kehitys ja lyhyen aikavälin suhdannevaihtelut. Tässä artikkelissa tarkastellaan potentiaalisen tuotannon käsitteitä ja käyttötapoja sekä selvitetään erilaisia estimointimenetelmiä.Menetelmät jaetaan tavallisesti kahteen ryhmään:sellaisiin,joilla trendit ja suhdannekomponentit erotellaan pääasiassa tilastollisin menetelmin,ja rakenteellisiin menetelmiin,jotka edellisiä enemmän perustuvat talousteoriaan.Vaikka eri menetelmillä saadaan yleensä potentiaalisen tuotannon kasvuvauhdista melko samanlaisia arvioita,tuotantokuilun suuruutta koskevat arviot vaihtelevat enemmän ja niihin liittyy enemmän epävarmuutta.Koska lisäksi potentiaalisen tuotannon estimaatit perustuvat historiatietoihin,eivät rakennemuutokset heijastu niihin ennen kuin vasta pitkän ajan kuluttua muutoksesta. Niinpä on oltava erityisen varovainen talouspoliittisissa päätöksissä,jotka perustuvat tuotantokuilun suuruutta koskeviin estimaatteihin.
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
173346.pdf 1.063Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post