Potentiaalisen tuotannon kasvun ja tuotantokuilun käsitteet, hyödyntäminen ja estimaatit

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-09-23T07:32:46Z
dc.date.available 2014-09-23T07:32:46Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/11258
dc.description.abstract Potentiaalisen tuotannon mittareilla on keskeinen merkitys monissa taloustieteellisissä malleissa,koska niiden avulla oidaan erottaa toisistaan talouden keskipitkän aikavälin kehitys ja lyhyen aikavälin suhdannevaihtelut. Tässä artikkelissa tarkastellaan potentiaalisen tuotannon käsitteitä ja käyttötapoja sekä selvitetään erilaisia estimointimenetelmiä.Menetelmät jaetaan tavallisesti kahteen ryhmään:sellaisiin,joilla trendit ja suhdannekomponentit erotellaan pääasiassa tilastollisin menetelmin,ja rakenteellisiin menetelmiin,jotka edellisiä enemmän perustuvat talousteoriaan.Vaikka eri menetelmillä saadaan yleensä potentiaalisen tuotannon kasvuvauhdista melko samanlaisia arvioita,tuotantokuilun suuruutta koskevat arviot vaihtelevat enemmän ja niihin liittyy enemmän epävarmuutta.Koska lisäksi potentiaalisen tuotannon estimaatit perustuvat historiatietoihin,eivät rakennemuutokset heijastu niihin ennen kuin vasta pitkän ajan kuluttua muutoksesta. Niinpä on oltava erityisen varovainen talouspoliittisissa päätöksissä,jotka perustuvat tuotantokuilun suuruutta koskeviin estimaatteihin.
dc.format.extent 35-45
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartofseries Euroopan keskuspankki. Talouskatsaus
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject tuotanto
dc.subject suhdanteet
dc.subject menetelmät
dc.subject mittarit
dc.subject EKP:n julkaisut
dc.subject tuotantokuilu
dc.subject potentiaalinen tuotanto
dc.subject uusi talous
dc.title Potentiaalisen tuotannon kasvun ja tuotantokuilun käsitteet, hyödyntäminen ja estimaatit
dc.type Artikkeli
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201408074694
dc.series.name Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
dc.series.number Lokakuu
dc.date.publication 4.10.2000

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
173346.pdf 1.063Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record