Analysis and views

 

Collections
Collections in this community

Recent Submissions

 • Rehn, Olli; Välimäki, Tuomas (2021)
  Euro & talous. Blogi
  Digitalisaatio on muutosvoima, joka tuo mukanaan mahdollisuuksia niin rahoitusalalle kuin muillekin talouden osa-aluille. Sen myötä myös maksamisen tavat muuttuvat. Tämä on näkynyt muun muassa käteisen käytön supistumisena maksamisessa. Koronapandemia on nopeuttanut entisestään maksamisen murrosta meillä Suomessa ja laajemminkin euroalueella.
 • Raijas, Anu (2021)
  Euro & talous. Blogi
  Korona ei ole onneksi keskeyttänyt kansainvälistä yhteistyötä talousosaamisen alan toimijoiden kesken. Osallistuin kesäkuussa talousosaamisen konferenssiin, johon osallistui tutkijoita ja käytännön toimijoita eri puolilta Eurooppaa. Konferenssi oli kolmivuotisen Erasmus-rahoitteisen EUFIN-hankkeen päätöstilaisuus ja siellä esiteltiin hankkeen keskeisiä tuloksia. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää innovatiivista talousopetusta kouluille ja yliopistoille. Siinä tuotettiin opetusmateriaalia toisen ja korkea-asteen opiskelijoille sekä julkaistiin talousopetuksen kirja. Opetusmateriaali sisältää pääasiassa yleistä tietoa rahasta ja käytännön raha-asioiden hoitamisesta. Lisäksi hankkeessa tutkittiin niin opiskelijoiden kuin opettajienkin talousosaamista. Erityisesti talousopetusta tarjoavien opettajien osaamisen tutkiminen olisi meillä Suomessakin tärkeää.
 • Sintonen, Meri; Takala, Kari; Hellqvist, Matti; Liikanen, Jenni (2021)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2021
  The COVID-19 pandemic has accelerated changes in the use of payment methods in Finland. Nearly half of Finns have reduced their use of cash during the pandemic, and most believe that their use of cash has decreased permanently. Contactless and mobile payments as well as online shopping had already grown in popularity, but due to the COVID-19 pandemic people have begun to use them more widely. Nevertheless, even today cash remains an important means of payment for many people, and it still serves as a fall-back in the event of disruptions to electronic payments.
 • IIvarinen, Timo; Wirtavuori, Anne (2021)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2021
  Payment and settlement systems comprise the financial market infrastructure. A reliable, undisrupted infrastructure makes economic activity a smoother process and promotes the efficient movement of capital. It allows financial institutions to make payments and settle securities transactions. There are also risks involved, however, and if these become widespread, they can affect the stability of the financial markets and society as a whole. Central bank oversight aims to reduce the risks associated with payment and settlement systems.
 • Suomen Pankki (2021)
  Euro & talous. Analyysi
  Digitaalista keskuspankkirahaa koskeva tutkimuskirjallisuus on ollut lähes poikkeuksetta teoreettista ja käsitteellistä. Usein on epäselvää, miltä digitaalinen keskuspankkiraha käytännössä näyttäisi ja miten se eroaisi nykyisistä maksamisen palveluista. Tämän vuoksi Suomen Pankki järjesti alkuvuonna 2020 sisäisen hackathon-harjoituksen, jossa eri alojen asiantuntijoiden työryhmä pyrki kehittämään mallin digitaaliselle keskuspankkirahalle euroalueella.