Analyysit ja näkemykset

 

Kokoelmat
Kokoelmat

Uusimmat julkaisut

 • Obstbaum, Meri (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Työllisyystilanne on Suomessa viime aikoina parantunut ennakoituakin nopeammin. Myös työttömyyden pieneneminen on viime kuukausina ollut erittäin nopeaa. Työttömyys onkin painunut jo rakenteellisen tasonsa alle, mikä on tyypillistä korkeasuhdanteessa.
 • Gould-Davies, Nigel (2018)
  BOFIT Policy Brief 8/2018
  This brief assesses the effectiveness of Western sanctions on Russia, and their likely future impact. It examines the unique features of Russia as a sanctions target in the context of global sanctions experience. It then considers the goals that sanctions are intended to achieve, their impact so far, and the second-order effects of Russia’s responses. It concludes that, although the factors that typically correlate with sanctions success are absent, sanctions on Russia have nonetheless achieved important goals relatively quickly. Their impact will increase over time. Though speculative at this stage, recent oligarch sanctions and more stringent scrutiny may have significant consequences. They pose new and difficult choices for Russia’s business elite, much of which is dependent on the global economy. How oligarchs resolve these dilemmas has important implications for Russia’s domestic evolution.
 • Obstbaum, Meri (2018)
  Euro & talous. Blogi
 • Tiililä, Nea (2018)
  Finanssivalvonta. Blogi
  Mittava velkaantuminen on mahdollinen ongelma niin kotitalouksille kuin myös pankeille, jos nykyinen varsin suotuisa talous- ja korkotilanne muuttuu heikommaksi. Liiallinen velkaantumien on myös rakenteellinen ongelma, ja se aiheuttaa riskejä koko rahoitusjärjestelmän vakaudelle. Sillä voi olla vaikutuksia myös pitkän aikavälin talouskasvuun, jos velkaantuneet kotitaloudet alkavat vähentää kulutustaan liiallisen velkaantumisen seurauksena. Etenkin finanssikriisin jälkeen rahoitusjärjestelmään kohdistuvia vakausuhkia on alettu torjumaan ennakoivasti. Tätä kutsutaan makrovakauspolitiikaksi. Makrovakaudella tarkoitetaan koko rahoitusjärjestelmän vakauden tarkastelua, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi kansallista tai koko Euroopan unionin laajuista rahoitusjärjestelmää. Makrovakauspolitiikka tarvitsee makrovakausvälineitä, ja niitä on otettu käyttöön niin Suomessa kuin muualla Euroopassakin.
 • Kortelainen, Mika (2018)
  Euro & talous. Blogi