Analyysit ja näkemykset

 

Kokoelmat
Kokoelmat

Uusimmat julkaisut

 • Suomen Pankki (2018)
  Euro & talous 5/2018
  Taloyhtiölainat ja kulutusluotot kasvattavat kotitalouksien velkaantumista. Makrovakausvälineitä tulee kehittää niin, että ne ovat sidoksissa lainanhakijan maksukykyyn ja hillitsevät kotitalouden velkaantumista kokonaisuutena. Nordean kotipaikkamuutos kasvatti Suomen pankkisektorin kokoa ja rakenteellista haavoittuvuutta. Italian budjettikriisi ja brexitin valmistelu lisäävät epävarmuutta Euroopassa. Myös kyberriskit ja ilmastonmuutos ovat rahoitusvakauden huolena.
 • Sintonen, Meri (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Suomen pankkisektorin koko kasvoi merkittävästi Nordea-konsernin kotipaikan siirryttyä Ruotsista Suomeen lokakuussa. Pankkisektorimme on nyt yksi Euroopan suurimmista talouden kokoon nähden, kun huomioon otetaan myös pankkikonsernien ulkomaiset tytäryhtiöt ja sivuliikkeet (kuvio 1). Suomen Pankin arvion mukaan pankkisektorin koko kasvoi lokakuussa nelinkertaiseksi suhteessa bruttokansantuotteeseen.
 • Kaaresvirta, Juuso (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Kiinan päättäjien mielissä valtionyhtiöt tiiviine yhteyksineen puolueeseen ja hallintoon muodostavat edelleen talouden tukirangan, jonka avulla talouspolitiikkaa voidaan toteuttaa ja sen vaikutusta vahvistaa.
 • Ukkonen, Pertti (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutetun esille ottama tapaus, jossa rahoituslaitos oli evännyt lainahakijan toivoman lainan, sai viime keväänä jonkin verran julkisuutta. Taustalla oli tekoäly, joka oli käyttänyt asiakkaan ominaisuuksia päätöksen tekemiseen. Voiko tekoäly oppia tekemään eettisiä valintoja?
 • Laakkonen, Helinä (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Euroopan pankkiviranomainen (EBA) julkaisi pankkien stressitestien tulokset perjantaina 2.11.2018. Stressitesteillä valvojat arvioivat pankkien tappionkantokykyä vaikeiden talousolojen ympäristössä. Testeissä käytetään epätodennäköistä, mutta mahdollista skenaariota, jossa vakavat ja laaja-alaiset reaalitalouden ja rahoitusmarkkinoiden häiriöt heikentävät pankkien toimintaympäristöä. Euroopan laajuisiin stressitesteihin osallistui yhteensä 48 pankkia[1], jotka kattavat noin 70 % pankkisektorista euroalueella, muissa EU-maissa ja Norjassa. Suomesta stressitesteissä olivat mukana OP ryhmä ja Nordea