Analysis and views

 

Collections
Collections in this community

Recent Submissions

 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2019)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 4/2019
  IFRS-sidosryhmätapaaminen Erkki Liikasen ja Hans Hoogervorstin seurassa …. 2 Vuokrasopimusten tilinpäätöskäsittely etsii vielä muotoaan – IFRS-valvonnan havaintoja käyttöönottovuodelta ... 6 Mitä rahoituslaitokset kertoivat luottoriskeistä ja odotettavissa olevista luottotappioista? ...10 ESMAn tilinpäätösvalvonnan painoalueet vuodelle 2020 – tiedonanto entistä laajempi kattaen muun kuin taloudellisen informaation ja vaihtoehtoiset tunnusluvut ... 14 Esitteen riskitekijöiden esittämistä koskevat ohjeet voimaan 4.12.2019 ...17 Johdon liiketoimi-ilmoitusten virhetilanteet ja muutokset tulevaisuudessa ...17 Listayhtiöiden sähköisestä XBRL-raportoinnista tietoa RTE-seminaarissa Otaniemessä ...18 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen uusi osoite...18
 • Jantunen, Lauri (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Avoimien sijoitusrahastojen suosio on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmenen aikana, mikä on herättänyt kansainvälisissä vakausarvioissa huolta. Näiden sijoitustuotteiden sijoitusvarallisuuteen ja sijoittajille luvattuun lunastustiheyteen liittyy likviditeettiin eli maksuvalmiuteen liittyviä riskejä, jotka voivat toteutua kun markkinoiden hintojen vaihtelut ovat voimakkaita. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on julkaissut uuden ohjeistuksen sijoitusrahastojen stressitestauksesta. Sillä pyritään vahvistamaan rahoitusjärjestelmän kestävyyttä ja varmistamaan, että rahastotoimijoilla on hyvät valmiudet reagoida poikkeuksellisiin markkinaolosuhteisiin.
 • Welin-Siikaluoma, Pirkko (2019)
  Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta
  Finanssivalvonta tekee vuosittain tilastotutkimuksen liikennevakuutuksesta. Tutkimuksessa esitetään tietoja liikennevakuutuksen vakuutusmaksujen kehityksestä, markkinaosuuksista ja tuloksesta. Lisäksi esitetään tietoja yhdistetyn kulusuhteen kehityksestä. Liikennevakuutuslain mukaan Finanssivalvonnan tulee julkaista vuosittain kunkin vakuutusyhtiön liikennevakuutuksen toteutunut tulos vähintään viiden edeltävän kalenterivuoden jaksolta. Tämän tutkimuksen yhteydessä julkaistaan tiedosto, jossa esitetään yhtiökohtaiset tuloslaskelmat ja tunnusluvut.
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.9.2019
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.9.2019