Analysis and views

 

Collections
Collections in this community

Recent Submissions

 • Euroopan keskuspankki (2020)
  Euroopan keskuspankki. Talouskatsaus 2/2020
  Raha- ja reaalitalouden kehitys 2 Yhteenveto 2 1 Ulkoinen ympäristö 9 2 Rahoitusmarkkinoiden kehitys 17 3 Talouskehitys euroalueella 24 4 Hinnat ja kustannukset 30 5 Rahan määrä ja luotonanto 35 6 Julkisen talouden kehitys 44 Kehikot 47 1 Sanomalehtiartikkelien tietojen käyttö reaalitalouden toimeliaisuuden indikaattorina 47 2 Kansainvälisen verotuksen vaikutus euroalueen suorien ulkomaisten sijoitusvirtojen suunnanmuutokseen 50 3 Likviditeettitilanne ja rahapoliittiset operaatiot 30.10.2019–28.1.2020 54 4 Ilmastonmuutoksen vuoksi toteutettavien finanssipoliittisten toimien vaikutukset 60 Tilastot (vain englanniksi) S1
 • Heikkinen, Päivi (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Aiemmat tutkimukset kertovat, että viruksien tartuntariski seteleiden välityksellä on erittäin pieni. Setelien pinta on suunniteltu siten, että ne eivät likaannu helposti päivittäisessä käytössä ja koronavirus leviää pääasiassa pisaratartuntana, eli esimerkiksi virustartunnan saaneen henkilön yskiessä.
 • Alhonsuo, Sampo (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 17.3.2020
  Tämä teksti on kirjoitettu 13.3., jonka jälkeen viranomaiset Suomessa ja muissa maissa ovat julkistaneet uusia toimenpiteitä, joilla koronaviruksen taloudellista haittaa torjutaan.
  Koronavirus on uusi vakava ongelma maailmantaloudelle heikentäen myös finanssisektoria .. 1 Talouden kehitys jo valmiiksi herkkä ongelmien kärjistymiselle .. 2 Finanssimarkkinoiden hinnoittelu kertoo näkymien synkistymisestä ja uusien alempien arvostustasojen hakemisesta .. 2 Mikä auttaisi taloudessa ja finanssisektorilla? .. 3
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2020)
  BOFIT Venäjä-ennuste 1/2020
  Venäjän BKT-ennustetta on laskettu viime syksystä huomattavasti raaka-ainemarkkinoiden ja maailmantalouden näkymien heikennyttyä voimakkaasti. Venäjän BKT:n odotetaan supistuvan tänä vuonna 1 % ja palaavan maltilliseen kasvuun ensi vuonna. Taloutta tukee julkisten menojen lisääminen. Nykytilanteessa ennusteeseen liittyvät riskit ovat poikkeuksellisen suuria ja Venäjän talouskehitys voi osoittautua huomattavasti odotettua heikommaksi, jos maailmantaloudessa koronaviruspandemian vuoksi vallitseva epävarmuus pitkittyy. Venäjän pidemmän aikavälin kasvuedellytykset ovat edelleen vaatimattomat, koska merkittäviä taloudellisia rakenneuudistuksia ei ole näköpiirissä.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2020)
  BOFIT Kiina-ennuste 1/2020
  Kiinan talouskasvu hidastui viime vuonna ja tämän vuoden tammikuussa jo ennen koronaepidemian puhkeamista. Tammikuun jälkipuoliskolla täydellä voimalla iskenyt virus ja sen pysäyttämiseksi määrätyt toimet aiheuttivat äkkipysähdyksen maan talouteen. Vaikka toipuminen on menossa elvytyspolitiikan tukemana, kaikkea menetettyä tuotantoa ei saada takaisin, ja kasvuennusteita on vedetty alas. Arviomme mukaan Kiinan BKT:n kasvu painuu tänä vuonna miinukselle, mutta tilanteen normalisoituessa kasvuluvut seuraavana vuonna voivat olla reippaita ennen kuin kasvu palautuu taas aikaisemmalle trendille. Riskit ennustettua huonommasta kehityksestä ovat koronapandemian myötä kasvaneet dramaattisesti.