Analyysit ja näkemykset

 

Kokoelmat
Kokoelmat

Uusimmat julkaisut

 • Rehn, Olli (2018)
  Euro & talous. Johdon blogi
  Maailmantalouden kasvu on yhä vahvaa, mutta poliittinen epävarmuus jäytää tulevia näkymiä. Kasvua uhkaavat riskit kauppapolitiikassa ja nousevissa talouksissa ovat voimistuneet. Hallanvaaraa on ilmassa, muillakin kuin alavilla mailla. Näin voidaan tiivistää Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Maailmanpankin vuosikokousten saldo. Kokoukset pidettiin viime viikolla Indonesiassa, paljon ihmishenkiä vaatineiden maanjäristyksen ja tulvien varjostaessa tunnelmaa.
 • Järvenpää, Maija (2018)
  Euro & talous. Analyysi
  Yksi pankkien keskeisistä tehtävistä on maturiteettitransformaatio eli pitkäaikaisten lainojen rahoittaminen lyhytaikaisilla talletuksilla ja markkinavarainhankinnalla. Maturiteettitransformaation kääntöpuoli on siitä aiheutuva likviditeettiriski eli riski pankin kyvyttömyydestä rahoittaa toiminta ja selvitä maksuvelvoitteistaan ilman merkittäviä tappioita. Rahoitusvakautta uhkaava, systeeminen likviditeettiriski taas realisoituu, kun likviditeettiongelmat koskevat useaa pankkia samanaikaisesti (IMF, 2011). Kymmenen vuotta sitten Lehman Brothers -investointipankin kaatumisen myötä käynnistynyt globaali finanssikriisi on varoittava esimerkki systeemisen likviditeettiriskin realisoitumisesta.
 • Koukkunen, Joonas (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Euroalueen tärkeimmän yön yli -koron eonian tulevaisuus on vaakalaudalla, koska se ei täytä todennäköisesti uuden viitekorkolain vaatimia edellytyksiä takarajaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Eoniaan viittaavien johdannaissopimuksien nimellisarvon arvioidaan olevan yli 20 tuhatta miljardia. On siis selvää, että eonia tarvitsee korvaajan - ja pian. Tätä taustaa vasten euroalueen pankit suosittelevat tärkeän yön yli -koron eonian korvaamista uudella Euroopan Keskuspankin (EKP) tuottamalla viitekorolla ESTERillä.
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2018)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 3/2018
  •Erkki Liikanen IFRS Foundationin hallituksen puheenjohtajaksi: parempi läpinäkyvyys tehostaa pääomamarkkinoiden toimintaa •Valvojan huomioita listayhtiöiden vuosikertomuksista •Listautumista koskevien osake-esitteiden tarkastukseen liittyvät Finanssivalvonnan uudet linjaukset •Havaintoja sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä – liikkeeseenlaskijat ovat hyvin perillä ilmoitusvelvollisuudestaan •Kaupankäynti pienillä osto- tai myyntitarjouksilla saattaa sisältää manipulatiivisia piirteitä •Ajankohtaista ESMAssa •Listayhtiötilaisuudet •ESEF-seminaari 26.11.2018
 • Haaramo, Virpi; Ladvelin, Jaana; Taskinen, Sinikka (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2018