Analysis and views

 

Collections
Collections in this community

Recent Submissions

 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.9.2021
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.9.2021
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.9.2021
 • Takala, Kari (2021)
  Euro & talous. Analyysi
  Euroalueella ja myös globaalisti käteisen liikkeeseen lasku on koronapandemian aikana suurimmassa osassa maita kiihtynyt. Käteisen käyttö maksuissa on kuitenkin useimmissa euromaissa vähentynyt kulutuksen supistuttua ja koronatartunnan pelossa, mutta setelistön nostot pankkitileiltä nousseet, ja käteisen hallussapito ja käteisvarannot ovat kasvaneet. Euroalueella käteistä säästetään tavallisesti odottamattomia menoja varten, sen avulla varaudutaan taloudellisiin kriiseihin tai sitä säästetään erilaisista henkilökohtaisista syistä. Koronapandemian aikana keskeisin motiivi käteisvarantojen kasvulle näytti kuitenkin olevan välttämättömien maksujen turvaaminen. Suomessa käteisen hallussapidon nousu on ollut kuitenkin maltillista verrattuna muihin euromaihin.
 • Raijas, Anu (2021)
  Euro & talous. Blogi
  OECD:n talouskasvatuksen kansainvälisen verkoston (OECD International Network on Financial Education INFE) kokous pidettiin 18.-19.11. jälleen virtuaalisena. Otan tässä esille kokouksen kohokohtia.