Analysis and views

 

Collections
Collections in this community

Recent Submissions

 • Taipalus, Katja (2021)
  Euro & talous. Blogi
  Tällä viikolla esiin nostamamme ehdotus velkakatosta on herättänyt paljon keskustelua ja arvostelua. Osa alan toimijoista on ollut huolissaan, että nykyiseen verrattuna velkakatto rajoittaisi merkittävästi ihmisten mahdollisuuksia saada asuntolainaa. Velkakaton on arveltu rajoittavan erityisesti nuorten ja ensiasunnon ostajien mahdollisuuksia hankkia asunto. Lisäksi on esitetty, että tavallisten kotitalouksien mahdollisuudet hankkia asuntoa kasvukeskuksista vaikeutuisivat ja mahdollisuudet muuttaa työn perässä heikentyisivät.
 • Kerola, Eeva (2021)
  Euro & talous. Blogi
  Kiinan virallisten, bruttokansantuotteen kasvua kuvaavien lukujen todenmukaisuuteen on jo vuosia kohdistunut epäilyksiä. Epäilyt kasvoivat sitä mukaa kun toteutuneet luvut kiinnittyivät yhä tukevammin kiinni ennalta määrättyihin julkisiin kasvutavoitteisiin, ja lähes vaakasuoriksi muuttuneista BKT-kuvaajista katosivat suhdannevaihtelut.
 • Gulan, Adam (2021)
  Euro & talous. Blogi
  Mitkä ovat kansainvälisen kaupan huomattavien häiriöiden taloudelliset syyt ja seuraukset? Voivatko ne aiheuttaa täysimittaisen talouskriisin? Viime vuosia ovat värittäneet uutistapahtumat kuten Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota, Brexit sekä jopa turismiin liittyvien palvelujen viennin romahtaminen Etelä-Euroopassa koronapandemian puhkeamisen vuoksi. Suomella on oma ainutlaatuinen ja yhä varsin tuore kokemus 1990-luvun alusta, jolloin Neuvostoliitto vetäytyi clearingsopimuksesta joulukuussa 1990.
 • Suomen Pankki (2021)
  Euro & talous 1/2021
  Kotitalouksien velkavauhtiin jarrua uusilla välineillä 3 Velkakatto ja asuntolainojen pituusrajoitus tarvitaan patoamaan rahoitusvakausriskejä 5 Pohjoismaiset asuntomarkkinat vahvassa vedossa, mutta eivät ilman riskejä 24 Uusilla asuntolainanottajilla yhä enemmän velkaa suhteessa tuloihin 35 Velkakatto vaimentaisi talouden heilahteluja 47 Taloyhtiölainojen enimmäisluotto-osuus vaikuttaisi vain osaan rakentamisen rahoituksesta 51 Sijoitusasuntolainojen erittely asuntolainoista tarkentaa kuvaa kotitalouksien velkaantumisesta 58 Suomalaisten yritysten ongelmaluottojen määrä on kasvanut maltillisesti 63 Uusi stressitestikehikko suomalaisten pankkien vakavaraisuuden arviointiin 72 Pandemia varjostaa edelleen Euroopan pankkien luottoriskinäkymiä 78
 • Putkuri, Hanna; Voutilainen, Ville (2021)
  Euro & talous 1/2021
  Uusien asuntolainanottajien kokonaisvelat suhteessa tuloihin ovat kasvaneet viime vuosina. Aiempaa suurempi osa uudesta asuntolainanannosta on myönnetty tuloihinsa nähden runsaasti velkaantuneille kotitalouksille. Muihin asuntolainoihin verrattuna pienempi osa ensiasuntolainojen euromäärästä on myönnetty lainanottajille, joilla on hyvin suuri velka-tulosuhde. Suuret velka-tulosuhteet ovat yleisempiä kasvukeskuksissa kuin muualla Suomessa. Ehdotettu velkakatto hillitsisi kotitalouksien velkaantuneisuuden kasvua suhteessa tuloihin.