Analyysit ja näkemykset

 

Kokoelmat
Kokoelmat

Uusimmat julkaisut

 • Kerola, Eeva (2018)
  BOFIT Policy Brief 3/2018
  Hongkongin talous on maailman palveluvaltaisin ja erittäin riippuvainen kansainvälisestä talouskehityksestä ja rahoitusmarkkinoista. Ulkomaankaupan arvo on lähes nelinkertainen maan kokonaistuotantoon nähden ja valtaosa viennistä on jälleenvientiä. Kytkökset Manner-Kiinaan ovat vahvat niin ulkomaankaupan kuin pääoma- ja rahoitusmarkkinoidenkin kautta. Sen lisäksi valuuttakatejärjestelmä pakottaa erityishallintoalueen seuraamaan tiiviisti myös Yhdysvaltojen rahapolitiikkaa. Pidemmällä aikavälillä väestön ikääntymisestä aiheutuvat julkisen talouden kestävyyshaasteet täytyy ratkaista, vaikka nykyisellään Hongkongin tilanne näyttääkin vahvalta.
 • Koskinen, Kimmo; Laakkonen, Helinä (2018)
  Euro & talous. Analyysi
  Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän riippuvuus dollarirahoituksesta luo rakenteellisen likviditeettiriskin rahoitusjärjestelmään. Vaikka pankkien dollarirahoituksen lähteet ovat monipuolistuneet finanssikriisin jälkeen, suurin osa pankkien dollarirahoituksesta on edelleen lyhytaikaista ja kriisitilanteessa mahdollisesti hankalasti uudelleenrahoitettavissa. Haavoittuvuuksiin, jotka liittyvät ulkomaisen valuutan määräiseen rahoitukseen, on hyvä kiinnittää jatkossa entistä tarkempaa huomiota myös Suomessa.
 • Kemppainen, Kari (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Helmikuisena tiistaina saimme erityisiä vieraita Suomen Pankkiin, kun yli 40 pääkaupunkiseudun Vamos-nuorten ryhmäläistä tuli tutustumaan Pankin toimintaan ja rahamuseoon.
 • Rautava, Jouko (2018)
  BOFIT Policy Brief 2/2018
  Intian talous on tällä vuosikymmenellä kasvanut keskimäärin 7 % vuodessa. Nopean kasvun taustalla on erittäin alhainen tulotaso, kaupungistumisen tuoma tuottavuuden kasvu sekä joidenkin talouden sektoreiden liberalisointi. Maan kehitystarpeet ovat kuitenkin valtavat, eivätkä vallalla olleet sisäänpäin kääntynyt talousstrategia ja äärimmäisen varovainen uudistuspolitiikka ole kyenneet vastaamaan näihin ongelmiin. Investointiasteen lasku on merkki uudistusten tarpeesta. Vuonna 2017 toteutettu verouudistus (GST) on keskeinen uudistus maan sisäisten markkinoiden integroimiseksi, mutta Intialta on lupa odottaa paljon enemmän, vaikkei sen reformihistoria lupaakaan liikoja. Intian kehityksen vertaaminen Kiinan nousuun maailmantaloudessa on ennenaikaista.
 • Putkuri, Hanna; Suni, Jaakko; Tuomikoski, Olli (2018)
  Euro & talous. Analyysi
  Asuntoyhteisöjen lainakanta on kasvanut 2000-luvulla ripeästi, noin 10 % vuosittain. Suomen Pankin tekemän kyselyn mukaan valtaosa näistä lainoista on asukkaiden ja sijoittajien omistamilla yksityisillä asunto-osakeyhtiöillä. Taloyhtiölainojen kasvua ovat viime vuosina vauhdittaneet sekä uusien kerrostaloasuntojen vilkas rakentaminen että korjausrakentamisen lisääntyminen asuntokannan ikääntymisen myötä. Yhtiölainat muistuttavat asuntolainoja: ne ovat pitkiä, vaihtuvakorkoisia ja osaltaan kasvattavat kotitalouksien velkaantumisen riskejä.