Analysis and views

 

Collections
Collections in this community

Recent Submissions

 • Norring, Anni (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Makrovakauspolitiikka on verrattain uusi talouspolitiikan osa-alue, joka muotoutui vasta finanssikriisin jälkeen ja jonka merkittävyys korostuu tällä hetkellä pitkään jatkuneen kevyen rahapolitiikan oloissa. Ajantasaista ja kattavaa tilastotietoa makrovakausvälineiden käytöstä eri puolilla maailmaa on kuitenkin ollut tarjolla vain vähän, mikä on rajoittanut makrovakauspolitiikan käyttöä ja vaikuttavuutta koskevaa tutkimusta.
 • Euroopan keskuspankki (2019)
  Euroopan keskuspankki. Talouskatsaus 4/2019
  Raha- ja reaalitalouden kehitys 2 Yhteenveto 2 1 Ulkoinen ympäristö 6 2 Rahoitusmarkkinoiden kehitys 14 3 Talouskehitys euroalueella 19 4 Hinnat ja kustannukset 24 5 Rahan määrä ja luotonanto 29 6 Julkisen talouden kehitys 38 Kehikot 41 1 Vuonna 2018 vähentynyt pääoman nettovienti euroalueelta: suorien ulkomaisten sijoitusten ja arvopaperisijoitusten supistuminen 41 2 Likviditeettitilanne ja rahapoliittiset operaatiot 30.1.–16.4.2019 48 3 Euroalueen talouden hitaamman kasvun vaiheiden määritelmät ja ominaisuudet 54 4 Luottamus ja investoinnit 59 5 Euroalueen vuokrainflaatio kriisin jälkeisenä aikana 63 Tilastot (vain englanniksi) S1
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2019)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2/2019
  Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA julkaisee valvontapäätöksen lainanhoitojouston merkityksestä luottoriskin arvioinnissa..1 Yhtiöillä on edelleen parannettavaa tilintarkastetun ja tilintarkastamattoman informaation erottelussa..2 Euroopan komissio julkaissut listayhtiöiden sähköistä tilinpäätösraportointia (ESEF) koskevan delegoidun asetuksen..5 EMIR Refit..7 Ajankohtaista esiteasiaa..9 Ajankohtaista ESMAsta..9
 • Hienonen, Mari (2019)
  Bank of Finland Bulletin. Blog
  The Bank of Finland’s revamped annual report was published in April for the first time as a website in three languages. The aim of the revamp is to offer readers a clear picture of the Bank’s current activities and the situation in the economy. This was all done both flexibly and accessibly, while cherishing traditions and taking account of continuity.
 • Juvonen, Petteri; Obstbaum, Meri; Vanhala, Juuso (2019)
  Euro & talous 3/2019
  Palkanmuodostus on työllisyyden ja kasvun kannalta keskeinen taloudellinen mekanismi, ja rahaliiton jäsenvaltiossa sen merkitys korostuu entisestään. Palkat määrittävät pitkälti sen, miten talous sopeutuu kohtaamiinsa yllätyksiin, sillä yksittäisissä rahaliiton jäsenvaltioissa ei ole mahdollisuutta korjata tilannetta valuuttakurssin kautta tai nimelliskorkoa muuttamalla. Hinnat ja palkat määräävät myös rahaliittoon kuuluvan maan reaalisen valuuttakurssin ja ovat siten keskeisessä osassa vaikuttamassa kilpailukyvyn kehitykseen.