Analyysit ja näkemykset

 

Kokoelmat
Kokoelmat

Uusimmat julkaisut

 • Helenius, Jyri; Mattinen, Olli; Taskinen, Sinikka; Groschup, Torsten; Suihko, Jaana; Halme, Tomi; Virkkunen, Juhana (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  Suomen pankkisektorin vakavaraisuus on säilynyt vahvana. Myös pankkisektorin tehokkuus on hyvällä tasolla. Suomen talouden käänne antaa hyvät edellytykset pankkisektorin tuloksentekokyvyn säilymiselle lähitulevaisuudessa. Sitä rasittavat kuitenkin digitalisaatiokehityksen takia tehtävät investoinnit, jotka ovat välttämättömiä digitaalisen toimintaympäristön kehit-tyessä kiihtyvällä tahdilla. Näillä investoinneilla tehostetaan toimintaa ja kehitetään palveluja, joilla muun muassa vastataan teknologiayritysten haasteeseen pankkitoimialalle.
 • Svinhufvud, Kirsti; Sinersalo, Mikko (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  • Sijoitustuotot ja korkotason nousu vahvistivat vakavaraisuutta • Pääomavaatimus kasvoi hieman • Osakekurssien nousu paransi sijoitustuottoa • Kausivaihtelu ja korkokäyrän nousu vaikuttivat vastuuvelan arvoon • Vakuutustoiminnan kannattavuus heikkeni • Maksutulon kasvu pysähtynyt • Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat riskinhallintaan ja yhtiöiden kilpailutilanteeseen • Vahinkovakuutusmarkkinat keskittyvät Ifin fuusion jälkeen
 • Ronkainen, Marika; Sinersalo, Mikko (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  -Yhtiöt täyttivät vakavaraisuuspääomavaatimuksen myös ilman siirtymäsääntöjä -Korkojen nousu laski henkivakuutusyhtiöiden korkotuottoja -Vakuutusten uusmyynti jatkoi laskuaan
 • Arala, Mika (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  • Työeläkesektorin vakavaraisuusvaade laski edelliseen neljännekseen verrattuna • Osakemarkkinoiden positiivinen vire siivitti sijoitustuoton yli tuottovaateen • Yksityisten ja julkisten työeläkevarojen määrä on kasvanut kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle • Työeläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Etera yhdistymisaikeissa
 • Kurri, Samu (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit