Venäjä ja kansainvälinen rahoituskriisi

Show full item record

Title: Venäjä ja kansainvälinen rahoituskriisi
Author: Simola, Heli ; Korhonen, Iikka ; Lainela, Seija ; Fungáčová, Zuzana ; Solanko, Laura ; Erkkilä, Mika ; Sutela, Pekka
Organization: Bank of Finland
Suomen Pankki
Department / Unit: Institute for Economies in Transition (BOFIT)
Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT)
Series: BOFIT Online
Series number: 2/2009
Year of publication: 2009
Publication date: 25.3.2009
Pages: 21 s.
Subject (yso): taloudelliset ennusteet
Keywords: Venäjä; kansainvälinen; kriisit; rahoitusmarkkinat; öljy; hinnat; valuuttakurssit; pankkitoiminta; talouskasvu; julkinen talous; Bofit-kokoelma
Abstract: Kansainvälinen rahoituskriisi on viime kuukausina iskenyt voimakkaasti myös Venäjän talouteen. Kriisin vaikutukset heijastuivat ensin rahoitusmarkkinoille pörssikurssien pudotessa voimakkaasti ja pääomavirtojen kääntyessä ulos maasta. Öljyn hinnan huomattava lasku on vaikeuttanut Venäjän tilannetta entisestään ja ruplan kurssi on heikentynyt selvästi. Samalla Venäjän vielä varsin kehittymätön pankkisektori on joutunut tulikokeeseen likviditeetin kiristyessä ankarasti. Viime vuosien maltillisen finanssipolitiikan myötä Venäjän valtiolla on kuitenkin mahdollisuus öljyrahastojen avulla lievittää kriisin vaikutuksia. Varsinkin valtion vakavaraisuuden suhteen Venäjä onkin nyt aivan toisessa tilanteessa kuin vuosikymmentä aiemmin, jolloin talouskriisi aiheutui pitkälti juuri valtion kestämättömistä menopaineista. Toisaalta kipeästi kaivattujen investointien lykkääminen vaikeuttaa pidemmän aikavälin kasvumahdollisuuksia. Tässä katsauksessa BOFITin Venäjä-asiantuntijat tarkastelevat kansainvälisen rahoituskriisin vaikutuksia Venäjän talouden eri osa-alueisiin. Tämänhetkistä tilannetta ja talouskehitykseen vaikuttavia mekanismeja analysoidaan niin reaalitalouden, ruplan kehityksen, julkisen sektorin tukitoimien kuin pankkisektorinkin näkökulmasta. Venäjän nykytilannetta verrataan lyhyesti myös vuoden 1998 talouskriisiin. Lopuksi tarkastellaan nykyisten talousongelmien vaikutusta Venäjän pidemmän aikavälin kasvumahdollisuuksiin. Tämä katsaus täydentää BOFITin samaan aikaan julkaistua Venäjä-ennustetta laajentamalla siinä esitettyjä teemoja.
Table of contents: Tiivistelmä 3 Rahoitusongelmat ja öljyn hinnanlasku Venäjän rasitteina 4 Heli Simola Onko rupla löytänyt uuden tasapainotasonsa? 7 Iikka Korhonen Tehoavatko julkisen sektorin tukitoimet? 10 Seija Lainela Pankkisektori luottamuspulassa 14 Zuzana Fungáčová ja Laura Solanko Venäjä vastaanottaa kriisin eri tilanteessa kuin vuonna 1998 17 Mika Erkkilä Venäjä tuskin toipuu nopeasti 19 Pekka Sutela


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
161264.pdf 448.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record