Kiinan kasvava mahti maailmantaloudessa : BOFIT Kiina-tietoisku 2011

Show full item record

Title: Kiinan kasvava mahti maailmantaloudessa : BOFIT Kiina-tietoisku 2011
Author: Herrala, Risto ; Kaaresvirta, Juuso ; Korhonen, Iikka ; Rautava, Jouko
Organization: Bank of Finland
Suomen Pankki
Department / Unit: Institute for Economies in Transition (BOFIT)
Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT)
Series: BOFIT Online
Series number: 1/2012
Year of publication: 2012
Publication date: 26.1.2012
Pages: 23 s.
Keywords: Kiina; talouskasvu; talouspolitiikka; rahoitusmarkkinat; investoinnit; kansainvälinen; valuuttakurssit; suorat sijoitukset; pääomaliikkeet; ulkomaankauppa; pankkitoiminta; inflaatio; Bofit-kokoelma; Kiina-tietoisku
Abstract: Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) järjesti joulukuussa 2011 neljännen Kiinan taloutta käsittelevän tietoiskun. Tämän julkaisun artikkelit perustuvat tietoiskussa pidettyihin esitelmiin. Ensimmäinen kirjoitus analysoi Kiinan taloustilannetta talouskriisin jälkeisissä olosuhteissa ja kommentoi Kiinan vaikutusta Suomen ulkomaankauppaan. Toinen kirjoitus pohtii Kiinan rahoitusmarkkinoiden kehitystä ja valottaa erityisesti markkinoiden asteittaisen vapauttamisen tuomia haasteita. Kolmannessa artikkelissa pohditaan Kiinan valuutan juanin kansainvälisen käytön lisääntymistä. Osaksi juanin enenevä kansainvälinen käyttö on Kiinan viranomaisten tavoitteena, mutta se asettaa myös vaatimuksia esimerkiksi pääomaliikkeiden sääntelylle. Viimeinen artikkeli käsittelee Kiinan suoria sijoituksia ulkomaille. Kansainvälisten tutkimustulosten mukaan kiinalaiset yritykset investoivat ulkomaille sekä voittaakseen markkinaosuuksia että turvatakseen raaka-aineidensa saannin. Kiinalaiset yritykset ovat kohdanneet suuria ongelmia mm. muiden maiden erilaisista liiketoimintaympäristöistä johtuen. Asiasanat: Kiina, talouskasvu, inflaatio, ulkomaankauppa, pankkijärjestelmä, pääomaliikkeet, suorat sijoitukset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
169871.pdf 678.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record