Euro & talous (SP) (1999- )

 

Recent Submissions

 • Suomen Pankki (2019)
  Euro & talous. Analyysi
  Suomen talouskasvu oli selvästi odotettua hitaampaa viime vuonna. Alkuvuonna 2019 vahva vientikysyntä vauhditti kasvua, mutta yksityinen kulutus kehittyi yllättävän heikosti. Lyhyen aikavälin mallit ennakoivat maltillista kasvua toiselle ja kolmannelle vuosineljännekselle. Vaatimattomia kasvunäkymiä varjostaa lisäksi maailmantalouden epävarmuus, joka kärjistyessään voi painaa haurasta kasvua entisestään. Valonpilkahduksen tarjoavat yritysten investointiodotukset, jotka ennakoivat investointien piristyvän tänä vuonna.
 • Savolainen, Eero; Tuomikoski, Olli (2019)
  Euro & talous. Analyysi
  Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on suuri merkitys Suomen taloudelle. Pk-sektori on kooltaan suuri, ja etenkin voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset luovat uusia työpaikkoja. Pankit ovat pk-yritysten päärahoittajia, ja euroalueen vertailussa pankkirahoituksen saatavuus on Suomessa keskimääräistä parempi. Rahoitus ei ole pk-yritysten suurimpien ongelmien joukossa, vaikka vakuuksien puute nousee esille kyselyissä.
 • Parviainen, Seija (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Saksa on autotuotannon arvolla mitattuna maailman suurin autonvalmistaja ja autojen lukumäärällä mitattuna kolmanneksi suurin. Euroopan komission mukaan autoteollisuuden osuus Saksan bruttoarvonlisästä on noin 4,7 % sekä osuus tehdasteollisuudesta ja viennistä noin viidennes. Koska autot ovat keskeinen osa Saksan teollisuutta ja Saksan talous näyttää usein suuntaa koko Euroopan talouskehitykselle, Saksan autoteollisuuden menestys tai ongelmat heijastuvat koko maanosan talouskehitykseen.
 • Norring, Anni (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Makrovakauspolitiikka on verrattain uusi talouspolitiikan osa-alue, joka muotoutui vasta finanssikriisin jälkeen ja jonka merkittävyys korostuu tällä hetkellä pitkään jatkuneen kevyen rahapolitiikan oloissa. Ajantasaista ja kattavaa tilastotietoa makrovakausvälineiden käytöstä eri puolilla maailmaa on kuitenkin ollut tarjolla vain vähän, mikä on rajoittanut makrovakauspolitiikan käyttöä ja vaikuttavuutta koskevaa tutkimusta.
 • Suomen Pankki (2019)
  Euro & talous 3/2019
  Suomen talouskasvu hidastuu seuraavan kolmen vuoden aikana. Kasvu on hidastunut myös euroalueella sekä muualla maailmassa. Edellytyksiä Suomen talouden kasvulle on kuitenkin yhä olemassa.