Euro & talous (SP) (1999- )

 

Recent Submissions

 • Lähdemäki, Jukka (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Keskuspankit ja valtiot ovat globaalisti tarttuneet kevään aikana ennennäkemättömiin elvytystoimiin koronapandemian aiheuttamien negatiivisten talousvaikutusten pienentämiseksi. Ihmisten liikkumiseen liittyvien rajoitustoimien myötä taloudellinen toimeliaisuus on kokenut äkkipysähdyksen, kysyntä on hiipunut merkittävästi ja myös tarjontapuolella on ollut ongelmia tuotantoketjuhäiriöiden vuoksi. Talouden äkkipysähdyksen vuoksi keskuspankkien on pitänyt reagoida nopeasti, jotta pandemia ei aiheuttaisi terveys- ja talouskriisin lisäksi vielä erillistä finanssikriisiä. Euroalueella EKP on kasvattanut arvopapereiden osto-ohjelmien kokoa, helpottanut pankkien luottojen vakuusehtoja ja keventänyt pankkien pääomavaatimuksia. Edellä mainittujen toimien lisäksi huhtikuun lopussa EKP muutti kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden (TLTRO Targeted longer-term refinancing operation) ehtoja jälleen suotuisammiksi pankeille sekä julkaisi uuden PELTRO-rahoitusoperaation (Pandemic emergency longer-term refinancing operation).
 • Rehn, Olli (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona ehdotuksensa elpymisrahastoksi, joka auttaisi käynnistämään talouden moottoreita koronaviruksen ravistelemassa Euroopassa. Suomalaisessa keskustelussa näyttävät korostuvan riskeihin ja vastuisiin liittyvät seikat – tärkeitä kysymyksiä. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, mitä rahastolla tavoitellaan. Eikö päätöksenteon pohjaksi tarvittaisi puolinaisarvion sijaan kokonaisarvio?
 • Karjanlahti, Kristiina (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Koronakriisi on aiheuttanut maailmantalouteen historiallisen äkkipysähdyksen. Viruksen levinneisyyden keskipiste on siirtymässä eteläiselle pallonpuoliskolle ja erityistä huolta herättävät sen vaikutukset Afrikan maihin, joissa alhainen terveydenhuoltokapasiteetti, hauraat instituutiot ja haavoittuvainen talouden rakenne luovat haastavan lähtötilanteen kriisin hallinnalle.
 • Kilponen, Juha (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Inflaatio on siis rahataloudellinen ilmiö aina ja kaikkialla, mutta se ei ole riippumaton finanssipolitiikasta. Inflaatioon pitkällä aikavälillä voivat vaikuttaa myös sellaiset pitkän aikavälin trendit kuten tuottavuus, kansalliset ja kansainväliset kilpailuolosuhteet ja jopa ikääntyminen, jotka eivät ole rahapolitiikasta tai finanssipolitiikasta riippuvia.
 • Rehn, Olli (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Vesa Vihriälän johtaman professoriryhmän 8.5. julkaistu raportti on painava kannanotto koronakriisin nostamiin kysymyksiin. Raportin ”Talouspolitiikan strategia koronakriisissä” laatijoiden ryhmään kuuluvat Vihriälän lisäksi Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Roope Uusitalo. Raportissa käsitellään laajasti koronakriisiin liittyvää talouspolitiikkaa. Kommentoin tässä blogimerkinnässä joitakin raportin teemoja. Ensiarvoisen tärkeää on nyt vaimentaa konkurssiaaltoa ja työttömyyden lisääntymistä onnistuneella talouspolitiikan kokonaisuudella.