Euro & talous (SP) (1999- )

 

Recent Submissions

 • Puttonen, Eija (2021)
  Euro & talous. Blogi
  Vastuullisuus on myös vastuuta kielestä, eli vastuuta sanoman perillemenosta. Vastuullinen kielenkäyttö ottaa huomioon lukijan ja kulloisenkin viestintätilanteen. Tekstin kohderyhmän ja tarkoituksen tulee olla kirkkaana mielessä. On tärkeää muistaa, kenelle kirjoittaa ja mitä varten. Pitää arvioida, onko syytä selittää ammatti-termit, vai voiko lähteä siitä, että vastaanottaja on alaan perehtynyt ammattilainen. Täytyy myös harkita, mitä saa sanoa ja millä tavalla. Onko viestin tarkoituksena tiedottaa, vaikuttaa vai ohjeistaa?
 • Rehn, Olli (2021)
  Euro & talous. Blogi
  Maailmantalouden elpyminen globaalista terveys- ja talouskriisistä on vahvistumassa. Tällä viikolla pidettyjä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin virtuaalisia kevätkokouksia hallitsi kuitenkin elpymisnäkymien kasvava eriytyminen ja epätahtisuus. Iso joukko köyhimpiä kehitysmaita ja keskituloisia kehittyviä talouksia uhkaa jäädä jälkeen globaalilla elpymispolulla.
 • Mäki-Fränti, Petri (2021)
  Euro & talous. Analyysi
  Loppusyksystä 2020 lähtien Suomessa on jouduttu uudelleen kiristämään elinkeinotoiminnan rajoituksia koronaepidemian hillitsemiseksi. Epidemiatilanteen paheneminen edelleen kevään 2021 kuluessa on kääntämässä yritysten kannattavuusvaikeudet uudelleen kasvuun monilla palvelutoimialoilla. Yritysten konkurssiaallolta on ainakin toistaiseksi vältytty, kun yritykset ovat pystyneet sopeuttamaan kustannuksiaan varsinkin lomautusten avulla.
 • Suomen Pankki (2021)
  Euro & talous. Analyysi
  Suomen talouden toipuminen koronakriisistä on saanut pontta vuoden 2020 loppupuolen odotettua paremmasta kehityksestä. Maaliskuun 2021 väliennusteessa talouden kasvuvauhdin arvioidaan tänä vuonna olevan joulukuun ennustetta nopeampaa, vaikka pandemiatilanne on heikentynyt vuoden alkupuolella. Ennusteessa oletetaan edelleen, että rokotuskattavuuden kasvaessa yhteiskuntaa voidaan avata ja talouskasvu pääsee vauhtiin. Talouden toipuminen jatkuu vuonna 2022, mutta vuonna 2023 kasvu hidastuu talouden rakenteiden mahdollistamaan vauhtiin.
 • Välimäki, Tuomas (2021)
  Euro & talous. Blogi
  Yhteiskunnan toiminnan sujuvuus riippuu monella tasolla pankkien kyvystä tuottaa palveluita. Kotitalouksien ja yritysten rahoitus pohjautuu Suomessa suurelta osin pankkeihin. Pankit ovat keskeisessä asemassa lähes kaikessa maksamisessa ja lisäksi huomattava osa digitaalisista palveluista pohjautuu nykyisin pankkitunnusten käyttöön. Pankkipalveluiden häiriötilanteiden minimointi onkin meidän kaikkien etu.