Suomen Pankin ennustevirheet vuosina 2004-2010

Show full item record

Title: Suomen Pankin ennustevirheet vuosina 2004-2010
Author: Newby, Elisa ; Orjasniemi, Seppo
Series: Euro & talous. Talouden näkymät
Series number: 3
Year of publication: 2011
Publication date: 15.6.2011
Pages: 65-72
Keywords: Suomen Pankki; ennusteet; virheet; suhdanteet; mallit; AINO
Abstract: Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosasto laatii kokonaistaloudellisia ennusteita kaksi kertaa vuodessa kuluvalle ja kahdelle seuraavalle vuodelle. Ennuste kuvaa arviointihetkellä todennäköisintä talouskehitystä. Suomen talouden ohella tarkastellaan myös kansainvälistä kehitystä. Sen sijaan korkojen ja valuuttakurssien oletetaan kehittyvän rahoitusmarkkinoiden odotusten mukaisesti, eikä niistä siten laadita ennustetta. Seuraavassa tarkastellaan ennusteiden osuvuutta bruttokansantuotteen, inflaation, työttömyyden ja bruttokansantuotteen alaerien osalta. Ennustevirheanalyysi on ajankohtainen, sillä Suomen Pankin ennustemallia on vastikään päivitetty. Vuosina 2004 2009 Suomen Pankki käytti ennusteen kokoamisessa Aino-mallia, joka on Suomen taloutta kuvaava yleisen tasapainon malli.1 Keväällä 2010 siirryttiin käyttämään Aino-mallin uutta, estimoitua versiota.2
Note: ISSN-L 1797-3759 (painettu julkaisu) ISSN 1797-3767 (verkkojulkaisu). V. 2011 alkaen lehti ilmestyy 5 kertaa vuodessa. Maalis- ja syyskuussa ilmestyvissä Euro & talous -lehden numeroissa "Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous" Suomen Pankki julkaisee katsauksen vallitsevaan kansainväliseen taloustilanteeseen sekä ajankohtaisia artikkeleita rahapolitiikasta. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -numero on ilmestynyt vuodesta 2011 alkaen. Euro & talous -lehden Rahoitusjärjestelmän vakaus -numero ilmestyy kerran vuodessa (toukokuussa). Julkaisussa Suomen Pankki seuraa kansainvälistä kehitystä ja esittää arvionsa rahoitusjärjestelmän tilasta ja kehitysnäkymistä. Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero on ilmestynyt vuodesta 2003. Suomen Pankki julkaisee kokonaistaloudellisen ennusteensa Euro & talous -lehden kesäkuussa ja joulukuussa ilmestyvissä Talouden näkymät -numeroissa.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
168855.pdf 295.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record