Suomen talouden pitkän aikavälin kasvuennuste

Show simple item record

dc.contributor.author Kinnunen, Helvi
dc.contributor.author Mäki-Fränti, Petri
dc.contributor.author Newby, Elisa
dc.contributor.author Orjasniemi, Seppo
dc.contributor.author Railavo, Jukka
dc.date.accessioned 2014-10-23T09:31:43Z
dc.date.available 2014-10-23T09:31:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/13175
dc.description ISSN-L 1797-3759 (painettu julkaisu) ISSN 1797-3767 (verkkojulkaisu). V. 2011 alkaen lehti ilmestyy 5 kertaa vuodessa. Maalis- ja syyskuussa ilmestyvissä Euro & talous -lehden numeroissa "Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous" Suomen Pankki julkaisee katsauksen vallitsevaan kansainväliseen taloustilanteeseen sekä ajankohtaisia artikkeleita rahapolitiikasta. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -numero on ilmestynyt vuodesta 2011 alkaen. Euro & talous -lehden Rahoitusjärjestelmän vakaus -numero ilmestyy kerran vuodessa (toukokuussa). Julkaisussa Suomen Pankki seuraa kansainvälistä kehitystä ja esittää arvionsa rahoitusjärjestelmän tilasta ja kehitysnäkymistä. Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero on ilmestynyt vuodesta 2003. Suomen Pankki julkaisee kokonaistaloudellisen ennusteensa Euro & talous -lehden kesäkuussa ja joulukuussa ilmestyvissä Talouden näkymät -numeroissa.
dc.description.abstract Talouspolitiikan päätöksentekoa varten tarvitaan arvioita talouden pitkän aikavälin kasvunäkymistä, sillä näillä politiikkavalinnoilla on vaikutuksia vuosikymmenten päähän. Talouskasvuun vaikuttavista tekijöistä parhaiten ennakoitavissa on väestön ikääntyminen, joka tulee vähentämään työn tarjontaa ja siten talouden kasvupotentiaalia. Tuottavuuden arviointi on sen sijaan paljon vaikeampaa. Tuottavuuden kasvun hidastuminen vuoden 2008 jälkeen voidaan nähdä väliaikaiseksi ilmiöksi, jota seuraa paluu aiempaan nopean tuottavuuden kasvun trendin mukaiseen kehitykseen, mutta kyse voi olla myös pysyvämmästä hidastumisesta. Ikääntymisen myötä hitaan tuottavuuskasvun palvelualojen osuus tuotannosta joka tapauksessa kasvaa, mikä ennakoi selvästi aiempaa vaimeampaa bruttokansantuotteen kasvua lähivuosikymmeniksi.
dc.format.extent 69-78
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartofseries Euro & talous. Talouden näkymät
dc.subject ennusteet
dc.subject Suomi
dc.subject talouskasvu
dc.subject tuottavuus
dc.subject bkt
dc.subject tuotanto
dc.subject rakennemuutokset
dc.subject SP
dc.subject RP
dc.subject RP TU
dc.title Suomen talouden pitkän aikavälin kasvuennuste
dc.type Artikkeli
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-20140812231
dc.series.name Euro & talous. Talouden näkymät
dc.series.number 3
dc.date.publication 14.6.2012

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
170604.pdf 5.050Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record