Suomessa luotava valmiudet asettaa pankeille systeemisiä lisäpääomavaatimuksia

Show full item record

Title: Suomessa luotava valmiudet asettaa pankeille systeemisiä lisäpääomavaatimuksia
Author: Vauhkonen, Jukka ; Westman, Hanna
Series: Euro & talous. Rahoitusjärjestelmän vakaus
Series volume: 21
Series number: 2
Year of publication: 2013
Publication date: 2.5.2013
Pages: 65-75
Keywords: Suomi; järjestelmäriskit; pankkitoiminta; pääomavaatimus; pääoma; sääntely; Pohjoismaat; vakavaraisuus; riskit; pankkikriisit; Ruotsi; Tanska; Norja;
Abstract: Suomen pankkijärjestelmän rakenne on haavoittuva pankkijärjestelmän kasvaneen koon, suuren keskittyneisyyden, pankkien kansallisen ja pohjoismaisen voimakkaan kytkeytyneisyyden ja joidenkin pankkiryhmien systeemisen merkittävyyden vuoksi. Suomessa tulee olla valmius asettaa joko kaikille pankeille tai osalle pankeista EU:n vakavaraisuusdirektiivin sallimia lisäpääomavaatimuksia.
Note: ISSN-L 1456-4718 (painettu julkaisu) ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu). V. 2011 alkaen lehti ilmestyy 5 kertaa vuodessa. Maalis- ja syyskuussa ilmestyvissä Euro & talous -lehden numeroissa "Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous" Suomen Pankki julkaisee katsauksen vallitsevaan kansainväliseen taloustilanteeseen sekä ajankohtaisia artikkeleita rahapolitiikasta. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -numero on ilmestynyt vuodesta 2011 alkaen. Euro & talous -lehden Rahoitusjärjestelmän vakaus -numero ilmestyy kerran vuodessa (toukokuussa). Julkaisussa Suomen Pankki seuraa kansainvälistä kehitystä ja esittää arvionsa rahoitusjärjestelmän tilasta ja kehitysnäkymistä. Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero on ilmestynyt vuodesta 2003. Suomen Pankki julkaisee kokonaistaloudellisen ennusteensa Euro & talous -lehden kesäkuussa ja joulukuussa ilmestyvissä Talouden näkymät -numeroissa.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
172200.pdf 1.158Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record