Työvoiman tarjonta ja kohortit : Suhdanteiden vaikutus työmarkkinoille kiinnittymiseen

Show full item record

Title: Työvoiman tarjonta ja kohortit : Suhdanteiden vaikutus työmarkkinoille kiinnittymiseen
Author: Kinnunen, Helvi ; Mäki-Fränti, Petri
Series: Euro & talous. Talouden näkymät
Series number: 3
Year of publication: 2013
Pages: 61-69
Keywords: Suomi; työvoima; tarjonta; työmarkkinat; tulevaisuus; väestö; sukupolvet; suhdanteet; kohorttianalyysi; taantuma
Abstract: Eri-ikäiset reagoivat työmarkkinoilla eri tavoin suhdannekehitykseen sekä sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmän muutoksiin. Samanikäistenkään osallistumisaste ei ole pysynyt muuttumattomana pitkän ajan kuluessa. Osallistumisaste on korkein 1950- ja 1960-luvulla syntyneissä ikäluokissa, jotka hakeutuivat työelämään 1970- ja 1980-luvulla. Tätä nuorempien osallistumisaste on kuitenkin alkanut laskea. Nuorten vetäytymistä työmarkkinoilta voidaan osittain selittää entistä pidemmillä koulutusajoilla. Kuitenkin myös heikko suhdannetilanne ja työmarkkinoiden kireys vähentävät varsinkin nuorten miesten työn tarjontaa. Talouden rakennemuutos on entisestään vauhdittunut finanssikriisin aikana, ja työllisyystilanne on heikentynyt varsinkin miesvaltaisilla teollisuusaloilla. On olemassa riski, että työmarkkinoille muodostuu taantumamiesten ikäluokka samalla tavoin kuin 1990-luvun laman jäljiltä jäi lamanaisia , joiden työvoimaosuus pysyi pitkään keskimääräistä pienempänä.
Note: ISSN-L 1456-4718 (painettu julkaisu) ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu). V. 2011 alkaen lehti ilmestyy 5 kertaa vuodessa. Maalis- ja syyskuussa ilmestyvissä Euro & talous -lehden numeroissa "Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous" Suomen Pankki julkaisee katsauksen vallitsevaan kansainväliseen taloustilanteeseen sekä ajankohtaisia artikkeleita rahapolitiikasta. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -numero on ilmestynyt vuodesta 2011 alkaen. Euro & talous -lehden Rahoitusjärjestelmän vakaus -numero ilmestyy kerran vuodessa (toukokuussa). Julkaisussa Suomen Pankki seuraa kansainvälistä kehitystä ja esittää arvionsa rahoitusjärjestelmän tilasta ja kehitysnäkymistä. Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero on ilmestynyt vuodesta 2003. Suomen Pankki julkaisee kokonaistaloudellisen ennusteensa Euro & talous -lehden kesäkuussa ja joulukuussa ilmestyvissä Talouden näkymät -numeroissa.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
172202.pdf 360.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record