Finanssikriisi koettelee euroalueen talouden vakautta

Show full item record

Title: Finanssikriisi koettelee euroalueen talouden vakautta
Author: Schauman, Heidi
Series: EURO & TALOUS
Series volume: 17
Series number: 2
Year of publication: 2009
Publication date: 13.5.2009
Pages: 47-53
Keywords: kansainvälinen; kriisit; euroalue; rahoitusmarkkinat; vakaus; rahoitusjärjestelmät; taloudelliset katsaukset; vaikutukset; tuottavuus; kilpailukyky
Abstract: Euroalueen työllisyys, bruttokansantuote ja kauppavirrat ovat uroaikana kehittyneet pääosin suotuisasti aina vuoteen 2008 asti. Maakohtaiset erot ovat kuitenkin olleet merkittäviä, ja osin ne ovat jopa kasvaneet. Lisäksi joillakin euroalueen mailla on ilmennyt vakavia ongelmia kilpailukyvyn, vaihtotaseen alijäämien, työn tuottavuuden kasvun ja julkisen talouden tasapainon kanssa. Euroalueen maiden eroavuudet merkitsevät sitä, että mailla on varsin erilaiset lähtökohdat toipua nykyisen taantuman tuomista ongelmista. Pitkään kestänyt heikko tuottavuuskasvu, kilpailukyvyn rapautuminen ja julkisen talouden heikkeneminen voivat vaatia korjautuakseen raskaita rakennemuutoksia. Tämä yhdistettynä taantuman mukanaan tuomiin ongelmiin luo haastavan lähtöasetelman tuleviksi vuosiksi etenkin joillekin Etelä-Euroopan maille.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
172043.pdf 298.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record