Finanssipolitiikan reaktiot talouskriisiin euromaissa

Show full item record

Title: Finanssipolitiikan reaktiot talouskriisiin euromaissa
Author: Kinnunen, Helvi ; Paloviita, Maritta
Series: Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous
Series volume: 19
Series number: 4
Year of publication: 2011
Publication date: 15.9.2011
Pages: 27-35
Keywords: finanssipolitiikka; suhdanteet; euroalue; kansainvälinen; kriisit; rahoitusmarkkinat; ennusteet; virheet;
Abstract: Euromaat ovat pyrkineet vähentämään suhdanteiden muutoksista aiheutuvia tuotannon, työllisyyden ja tulojen vaihteluja finanssipolitiikalla. Politiikka on siis ollut vastasyklistä. Kriisin aikana politiikka reagoi aiempaa selvemmin talouden suhdannetilanteeseen ja julkisen talouden pitkän aikavälin tavoitteet väistyivät osittain suhdannepolitiikan tieltä. Euromaita koskevat ennustevirheet ja tilastotietojen myöhempi tarkentuminen olivat kriisin aikana poikkeuksellisen suuria aiempaan kehitykseen verrattuna. Epävarmuus talouskehityksestä päätöksentekohetkellä vaikutti olennaisesti finanssipolitiikan suunnitteluun ja toteutukseen taantumavuosina.
Note: ISSN-L 1456-4718 (painettu julkaisu) ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu). V. 2011 alkaen lehti ilmestyy 5 kertaa vuodessa. Maalis- ja syyskuussa ilmestyvissä Euro & talous -lehden numeroissa "Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous" Suomen Pankki julkaisee katsauksen vallitsevaan kansainväliseen taloustilanteeseen sekä ajankohtaisia artikkeleita rahapolitiikasta. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -numero on ilmestynyt vuodesta 2011 alkaen. Euro & talous -lehden Rahoitusjärjestelmän vakaus -numero ilmestyy kerran vuodessa (toukokuussa). Julkaisussa Suomen Pankki seuraa kansainvälistä kehitystä ja esittää arvionsa rahoitusjärjestelmän tilasta ja kehitysnäkymistä. Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero on ilmestynyt vuodesta 2003. Suomen Pankki julkaisee kokonaistaloudellisen ennusteensa Euro & talous -lehden kesäkuussa ja joulukuussa ilmestyvissä Talouden näkymät -numeroissa.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
172174.pdf 559.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record