Asuntojen hintakuplan puhkeaminen ja Espanjan talouspoliittiset haasteet

Show simple item record

dc.contributor.author Freystätter, Hanna
dc.date.accessioned 2014-10-23T09:31:49Z
dc.date.available 2014-10-23T09:31:49Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/13248
dc.description ISSN-L 1456-4718 (painettu julkaisu) ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu). V. 2011 alkaen lehti ilmestyy 5 kertaa vuodessa. Maalis- ja syyskuussa ilmestyvissä Euro & talous -lehden numeroissa "Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous" Suomen Pankki julkaisee katsauksen vallitsevaan kansainväliseen taloustilanteeseen sekä ajankohtaisia artikkeleita rahapolitiikasta. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -numero on ilmestynyt vuodesta 2011 alkaen. Euro & talous -lehden Rahoitusjärjestelmän vakaus -numero ilmestyy kerran vuodessa (toukokuussa). Julkaisussa Suomen Pankki seuraa kansainvälistä kehitystä ja esittää arvionsa rahoitusjärjestelmän tilasta ja kehitysnäkymistä. Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero on ilmestynyt vuodesta 2003. Suomen Pankki julkaisee kokonaistaloudellisen ennusteensa Euro & talous -lehden kesäkuussa ja joulukuussa ilmestyvissä Talouden näkymät -numeroissa.
dc.description.abstract Espanjan asuntojen hintakuplan puhkeamisen aiheuttama varallisuussokki on vaikutuksiltaan voimakas ja pitkäkestoinen. Kuplan puhkeamisen seurauksena ns. rahoitustekijät, kuten taseiden heikkeneminen ja rahoituskustannusten kasvu, vähentävät yritysten ja kotitalouksien mahdollisuuksia investoida ja kuluttaa. Tässä artikkelissa havainnollistetaan mallilaskelman avulla rahoitustekijöiden laskusuhdannetta voimistavaa vaikutusta Espanjassa. Maan talouden tervehdytysohjelma tulee perustaa talouskehityksen realistiseen arvioon, jossa rahoitustekijöiden merkittävä ja pitkäaikainen kasvua hidastava vaikutus tulee otetuksi huomioon. Talouspolitiikalla tulee pyrkiä estämään Espanjaa uhkaava tasetaantuma ja kriisin pysyvät vaikutukset talouden tuotantopotentiaaliin.
dc.format.extent 37-47
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartofseries Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous
dc.subject Espanja
dc.subject hinnat
dc.subject kuplat
dc.subject asunnot
dc.subject kriisit
dc.subject talouspolitiikka
dc.subject rahoitusmarkkinat
dc.subject bkt
dc.subject tuotanto
dc.subject makrotalous
dc.subject mallit
dc.subject SP
dc.subject RP
dc.title Asuntojen hintakuplan puhkeaminen ja Espanjan talouspoliittiset haasteet
dc.type Artikkeli
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201408125
dc.series.name Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous
dc.series.number 4
dc.date.publication 30.8.2012

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
172190.pdf 818.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record