Keskuspankkitoiminta ja taseen riskit

Show full item record

Title: Keskuspankkitoiminta ja taseen riskit
Author: Välimäki, Tuomas
Series: Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous
Series volume: 19
Series number: 4
Year of publication: 2011
Publication date: 13.9.2011
Pages: 37-47
Keywords: rahapolitiikka; eurojärjestelmä; riskit; keskuspankit; taseet; euroalue; valuuttavaranto; EKP; Suomen Pankki;
Abstract: Keskuspankkitoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät aina toteutettavan politiikan onnistumiseen eli siihen, päästäänkö tehdyillä päätöksillä hintavakauteen ja pystytäänkö hintavakautta vaarantamatta tukemaan muita talouspoliittisia tavoitteita. Keskuspankkitoimintaan liittyy myös taloudellisia riskejä. Nämä korostuvat erityisesti tilanteissa, joissa rahoitusmarkkinoiden ja talouden kehitys on epävakaata ja keskuspankit intervenoivat valuutta-, raha- tai pääomamarkkinoilla. Vaikka taloudellinen tulos ei ole keskuspankin ensisijainen tavoite, taloudellinen riippumattomuus on edellytys hintavakauteen pyrkivälle tehokkaalle rahapolitiikalle. Tässä artikkelissa tarkastellaan eurojärjestelmän toiminnan taloudellisia riskejä sen taseen kehityksen näkökulmasta.
Note: ISSN-L 1456-4718 (painettu julkaisu) ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu). V. 2011 alkaen lehti ilmestyy 5 kertaa vuodessa. Maalis- ja syyskuussa ilmestyvissä Euro & talous -lehden numeroissa "Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous" Suomen Pankki julkaisee katsauksen vallitsevaan kansainväliseen taloustilanteeseen sekä ajankohtaisia artikkeleita rahapolitiikasta. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -numero on ilmestynyt vuodesta 2011 alkaen. Euro & talous -lehden Rahoitusjärjestelmän vakaus -numero ilmestyy kerran vuodessa (toukokuussa). Julkaisussa Suomen Pankki seuraa kansainvälistä kehitystä ja esittää arvionsa rahoitusjärjestelmän tilasta ja kehitysnäkymistä. Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero on ilmestynyt vuodesta 2003. Suomen Pankki julkaisee kokonaistaloudellisen ennusteensa Euro & talous -lehden kesäkuussa ja joulukuussa ilmestyvissä Talouden näkymät -numeroissa.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
172175.pdf 355.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record