Makrovakauspolitiikka ja sen suhde rahapolitiikkaan

Show full item record

Title: Makrovakauspolitiikka ja sen suhde rahapolitiikkaan
Author: Melolinna, Marko ; Vauhkonen, Jukka
Series: Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous
Series number: 1/2011
Year of publication: 2011
Publication date: 10.3.2011
Pages: 50-64
Keywords: makrotalous; rahoitusmarkkinat; vakaus; rahapolitiikka; kriisit; sääntely; vakauttaminen; välineet; makrovakaus; makrovakauspolitiikka
Abstract: Makrovakauspolitiikalla pyritään hillitsemään rahoitusjärjestelmän sisällä syntyviä tai vahvistuvia järjestelmäriskejä, joiden toteutumisella olisi vakavia reaalitaloudellisia seurauksia. Onnistuneella makrovakauspolitiikalla voidaan pienentää finans sikriisien todennäköisyyttä ja voimakkuutta ja siten edistää pitkän aikavälin talouskasvua. Makrovakauspolitiikalla vahvistetaan rahoitusjärjestelmän kriisinsietokykyä mm. vaatimalla rahoituslaitoksia ylläpitämään tavanomaista suurempia pääoma- ja maksuvalmiuspuskureita hyvinä aikoina ja sallimalla näiden puskureiden purkaminen huonoina aikoina. Yhteiset tavoitteet ja vaikutuskanavat sekä ajoittaiset ristiriidat puoltavat makrovakauspolitiikan ja rahapolitiikan keskinäistä koordinointia.
Note: ISSN-L 1456-4718 (painettu julkaisu) ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
172183.pdf 558.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record