Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2013

Show full item record

Title: Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2013
Organization: Finanssivalvonta
Finansinspektionen
Financial Supervisory Authority
Year of publication: 2014
Publication date: 15.5.2014
Pages: 28
Keywords: Suomi; finanssivalvonta; sääntely; valvonta; rahoitusmarkkinat; pankkitoiminta; rahoituslaitokset; vakuutuslaitokset
Abstract: Finansinspektionens verksamhet leds av en direktion. Direktionen uppställer de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och beslutar om riktlinjerna för verksamheten samt styr och övervakar måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna. Vidare behandlar direktionen Finansinspektionens årliga budget och underställer den Finlands Banks direktion för fastställelse. Enligt 10 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska Finansinspektionens direction minst en gång per år lämna bankfullmäktige en berättelse över målsättningarna för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
174076.pdf 712.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record