Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2013

Näytä kaikki kuvailutiedot

Nimeke: Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2013
Julkaisija: Finanssivalvonta
Finansinspektionen
Financial Supervisory Authority
Julkaisuvuosi: 2014
Ilmestymispäivämäärä: 15.5.2014
Sivumäärä: 28
Hakusanat: Suomi; finanssivalvonta; sääntely; valvonta; rahoitusmarkkinat; pankkitoiminta; rahoituslaitokset; vakuutuslaitokset
Tiivistelmä: Finansinspektionens verksamhet leds av en direktion. Direktionen uppställer de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och beslutar om riktlinjerna för verksamheten samt styr och övervakar måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna. Vidare behandlar direktionen Finansinspektionens årliga budget och underställer den Finlands Banks direktion för fastställelse. Enligt 10 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska Finansinspektionens direction minst en gång per år lämna bankfullmäktige en berättelse över målsättningarna för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen.
Tekijänoikeustiedot: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
174076.pdf 712.3KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot