Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2013

Visa fullständig post

Titel: Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2013
Institution: Finanssivalvonta
Finansinspektionen
Financial Supervisory Authority
Utgivningsår: 2014
Utgivningsdatum: 15.5.2014
Sidor: 28
Nyckelord: Suomi; finanssivalvonta; sääntely; valvonta; rahoitusmarkkinat; pankkitoiminta; rahoituslaitokset; vakuutuslaitokset
Abstrakt: Finansinspektionens verksamhet leds av en direktion. Direktionen uppställer de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och beslutar om riktlinjerna för verksamheten samt styr och övervakar måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna. Vidare behandlar direktionen Finansinspektionens årliga budget och underställer den Finlands Banks direktion för fastställelse. Enligt 10 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska Finansinspektionens direction minst en gång per år lämna bankfullmäktige en berättelse över målsättningarna för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen.
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
174076.pdf 712.3Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post