Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2013

Show simple item record

dc.contributor Finanssivalvonta
dc.contributor Finansinspektionen
dc.contributor Financial Supervisory Authority
dc.date.accessioned 2014-10-27T13:00:37Z
dc.date.available 2014-10-27T13:00:37Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/13310
dc.description.abstract Finansinspektionens verksamhet leds av en direktion. Direktionen uppställer de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och beslutar om riktlinjerna för verksamheten samt styr och övervakar måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna. Vidare behandlar direktionen Finansinspektionens årliga budget och underställer den Finlands Banks direktion för fastställelse. Enligt 10 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska Finansinspektionens direction minst en gång per år lämna bankfullmäktige en berättelse över målsättningarna för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen.
dc.format.extent 28
dc.language.iso FIN
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject Suomi
dc.subject finanssivalvonta
dc.subject sääntely
dc.subject valvonta
dc.subject rahoitusmarkkinat
dc.subject pankkitoiminta
dc.subject rahoituslaitokset
dc.subject vakuutuslaitokset
dc.title Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2013
dc.type Sarjajulkaisu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201410273050
dc.date.publication 15.5.2014

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
174076.pdf 712.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record