Leading indicators of systemic banking crises: Finland in a panel of EU countries

Show full item record

Title: Leading indicators of systemic banking crises: Finland in a panel of EU countries
Author: Lainà, Patrizio ; Nyholm, Juho ; Sarlin, Peter
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 14/2014
Year of publication: 2014
Publication date: 16.6.2014
Pages: 30
Subject (yso): pankkikriisit; indikaattorit; ennusteet; aikasarjat; EU-maat
Keywords: Suomi; ennakoivat indikaattorit; signaalianalyysi; logit-analyysi; leading indicators; macro-financial indicators; banking crisis; signal extraction; logit analysis
JEL: E440; F300; G010; G150; C430
Abstract: This paper investigates leading indicators of systemic banking crises in a panel of 11 EU countries, with a particular focus on Finland. We use quarterly data from 1980Q1 to 2013Q2, in order to create a large number of macro-financial indicators, as well as their various transformations. We make use of univariate signal extraction and multivariate logit analysis to assess what factors lead the occurrence of a crisis and with what horizon the indicators lead a crisis. We find that loans-to-deposits and house price growth are the best leading indicators. Growth rates and trend deviations of loan stock variables also yield useful signals of impending crises. While the optimal lead horizon is three years, indicators generally perform well with lead times ranging from one to four years. We also tap into unique long time-series of the Finnish economy to perform historical explorations into macro-financial vulnerabilities.Tässä työssä tutkitaan systeemisten pankkikriisien indikaattoreita 11 EU-maan paneeliaineistossa, jossa erityinen fokus on Suomessa. Ennakoivien indikaattoreiden aineisto on neljännesvuosittaista, ja se kattaa aikavälin vuoden 1980 ensimmäisestä neljänneksestä vuoden 2013 toiseen neljännekseen ja sisältää 11 EU-maata. Menetelminä käytetään signaali- ja logit-analyysiä. Niiden avulla tutkitaan pankkikriisejä ennakoivia indikaattoreita ja niiden ennustehorisontteja. Tulosten perusteella lainojen ja talletusten suhteen kasvu sekä asuntojen hintojen nousu ovat tärkeimpiä pankkikriisejä ennakoivia indikaattoreita. Lainakantaindikaattorit osoittautuvat niin ikään hyödyllisiksi. Indikaattorit ennakoivat parhaiten pankkikriisejä kolmen vuoden kuluessa, mutta ovat suhteellisen robusteja jopa, kun ennustehorisontti on yksi vuosi ja neljä vuotta. Työssä analysoidaan myös Suomen talouden pitkiä aikasarjoja, jotka mahdollistavat historiallisen perspektiivin indikaattoreiden analysoinnissa.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1414.pdf 801.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record