Bank of Finland Bulletin : Monetary policy and the global economy

Visa fullständig post

Titel: Bank of Finland Bulletin : Monetary policy and the global economy
Institution: Bank of Finland
Serie: Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy
Serievolum: 88
Serienumber: 4
Utgivningsår: 2014
Utgivningsdatum: 9.10.2014
Sidor: 79
Subject (yso): rahapolitiikka
Innehållsförteckning: Monetary policy and the global economy 3 Marko Melolinna The need for and impacts of structural policy in the euro area 39 Eeva Kerola Why are euro area banks' credit standards still tight? 53 Minna Kuusisto - Elisa Newby Implementation of monetary policy at the zero lower bound - and below 67
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
174038.pdf 3.468Mb PDF Granska/Öppna
B414.epub 6.996Mb Unknown Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post