Compilation of early warning indicators for foreign trade employing a cut-off survey

Visa fullständig post

Titel: Compilation of early warning indicators for foreign trade employing a cut-off survey
Författare: Hilpinen, Jorma
Institution: Suomen Pankki
Avdelning / Enhet: Tietopalveluosasto
Serie: Suomen Pankin tietopalveluosaston työpapereita
Serienumber: 1/1995
Utgivningsår: 1995
Utgivningsdatum: 1.5.1995
Sidor: 16
Nyckelord: indikaattorit; ulkomaankauppa
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
TO_95_1.pdf 1.420Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post