Crisis performance of European banks – does management ownership matter?

Show full item record

Title: Crisis performance of European banks – does management ownership matter?
Parallel title: Eurooppalaisten pankkien suoriutumiskyky finanssikriisin aikana – onko johdon omistuksella väliä?
Author: Westman, Hanna
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 28/2014
Year of publication: 2014
Publication date: 26.11.2014
Pages: 66
Subject (yso): pankit; finanssikriisit; omistus; johto
Keywords: pankkien suoriutumiskyky finanssikriisin aikana; johdon omistus; perinteinen vs. ei-perinteinen pankkitoiminta; hajautettu pankkitoiminta; turvaverkko; pankkien läpinäkymättömyys ja monimutkaisuus; Eurooppa; rahoitusmarkkinat; kriisit; pankkitoiminta; johtajat; kannustimet; riskit; hyvä hallintotapa
JEL: G01; G21; G28; G32; L25
Abstract: Failure in bank corporate governance has been seen as a contributing factor to excessive risk-taking pre-crisis with devastating implications as risks realised during the financial crisis. Unfortunately, the empirical evidence on the impact of managerial incentives on bank crisis performance is scarce. Moreover, bank strategy has not previously been accounted for. Hence, this paper presents novel findings on drivers for risk-taking and crisis performance. Specifically, I find a positive impact of management ownership in small diversified banks and non-traditional banks, the monitoring of which is challenging due to their opacity. The impact is negative in traditional banks and large diversified banks, indicating that shareholders induce managers to take risk where the safety net creates incentives for risk-shifting to debt holders and taxpayers. These findings have implications for both academic research as well as policy making particularly in the domain of corporate governance. Keywords: banks crisis performance, management ownership, traditional vs. nontraditional banking, diversification, safety net, bank opacity and complexityPuutteet pankkien hallintotavoissa on nähty osasyyksi liialliseen riskinottoon ennen kriisiä. Vaikutukset olivat tuhoisat, kun riskit finanssikriisin aikana toteutuivat. Valitettavasti on vain niukasti tutkimustuloksia siitä, miten johdon kannustimet olisivat vaikuttaneet pankkien suoriutumiskykyyn finanssikriisin aikana. Lisäksi pankin strategiaa ei ole aiemmin otettu huomioon arvioitaessa johdon omistuksen vaikutusta pankkien suoriutumiskykyyn finanssikriisin aikana. Tässä työpaperissa esitellään uusia havaintoja riskinoton ja kriisiajan suoriutumiskyvyn syistä. Erityisesti havaitaan, että johdon omistuksella on positiivinen vaikutus pienissä, hajautetuissa pankeissa ja ei-perinteisissä pankeissa. Näiden pankkien läpinäkymättömyys tekee niiden monitoroinnista haastavaa. Sen sijaan johdon omistajuuden vaikutus on negatiivinen perinteisissä pankeissa sekä suurissa ja monipuolisissa pankeissa. Tämä jälkimmäinen tulos antaa ymmärtää, että osakkeenomistajat suostuttelevat johtajia riskinottoon, mikäli turvaverkko jo entuudestaan luo kannustimia siirtää riskiä velkojille ja veronmaksajille. Työpaperin tutkimustulokset vaikuttavat sekä akateemisen tutkimukseen että politiikkatyöhön ja etenkin hallintotapoihin.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1428.pdf 856.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record