Shifts in euro area Beveridge curves and their determinants

Show full item record

Title: Shifts in euro area Beveridge curves and their determinants
Parallel title: Euroalueen Beveridge-käyrien siirtymät ja niiden taustatekijät
ISBN: 978-952-323-024-8
Author: Bonthuis, Boele ; Jarvis, Valerie ; Vanhala, Juuso
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
ISSN: 1456-6184
Series year: 2015
Series number: 2/2015
Year of publication: 2015
Publication date: 3.2.2015
Published in: Forthcoming in IZA Journal of Labor Policy
Pages: 35
Subject (yso): taloudelliset kriisit; työttömyys; työvoimapula; työmarkkinat
Keywords: Beveridge-käyrä; kriisi; kohtaanto; avoimet työpaikat; euroalue
JEL: J62; J63; E24; E32
Abstract: This paper analyses euro area Beveridge curves at the euro area aggregate and country level over the past 25 years. Using an autoregressive distributed lag model we find a significant outward shift in the euro area Beveridge curve since the onset of the crisis, but considerable heterogeneity at country level. We test for factors underlying these developments using the local projections method of Jordà (2005). Skill mismatch, high shares of workers in the construction sector, as well as high pre-crisis financial slack and home ownership rates appear strong determinants of outward shifts in Beveridge curves in response to a negative shock. Higher female participation rates mitigate these effects. Keywords: Beveridge curve, crisis, mismatch, unemployment, labour shortages, vacanciesTässä työssä tarkastellaan euroalueen Beveridge-käyrien siirtymiä sekä maakohtaisesti että aggregaattitasolla viimeisten 25 vuoden aikana. Analyysissa havaitaan euroalueen aggregaattitason Beveridge-käyrässä merkittävä siirtymä ulospäin, mutta alueen maiden välinen hajonta on suurta. Siirtymien taustatekijöitä testataan käyttäen paikallisten projektioiden metodia (Jordà 2005). Tulokset viittaavat siihen, että Beveridge-käyrien siirtymiin ulospäin tilanteissa, joissa talouteen kohdistuu negatiivinen sokki, vaikuttavat seuraavat tekijät: osaamisen kohtaanto-ongelmat, rakennustyöntekijöiden (tai matalamman osaamistason työntekijöiden) suuri osuus työllisistä ennen kriisiä sekä yritysten luotonsaannin helppous ennen kriisiä ja omistusasumisen yleisyys. Naisten korkea osallistumisaste vaimentaa näitä vaikutuksia.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1502.pdf 1.093Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record