Measuring financial stress – A country specific stress index for Finland

Show full item record

Title: Measuring financial stress – A country specific stress index for Finland
Parallel title: Rahoitusjärjestelmän stressin mittaaminen – Suomen stressi-indeksi
ISBN: 978-952-323-034-7
Author: Huotari, Jarkko
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
ISSN: 1456-6184
Series year: 2015
Series number: 7/2015
Year of publication: 2015
Publication date: 11.3.2015
Pages: 41
Subject (yso): rahoitusjärjestelmät; indeksit; pankit; rahoitusmarkkinat; riskit; rahoituslaitokset
Keywords: rahoitusjärjestelmän stressi-indeksi; muuttuva lisäpääomavaatimus; makrovakauspolitiikka; Suomi; mittaus; pääomavaatimus; stressitestaus
JEL: G01; G28; C43
Other keywords: financial stress index; counter-cyclical capital buffer; macro-prudential policy
Abstract: ​I propose a financial stress index (FSI) for the Finnish financial system that aims to reflect the functionality of the financial system and provide an aggregate measure of financial stress in the money, bond, equity and foreign exchange markets and the banking sector. The FSI is a composite index that combines information from these markets and provides a measure of stress in the financial system as a whole. The FSI has obvious benefits for all participants in the financial markets who need a tool for monitoring the functioning of the financial markets, as it provides information on systemic stress events which are not as easily captured with the stress measures of individual markets or sectors. The ESRB recommendation (ESRB, 2014a) also states that national or international FSIs could be used when making a decision about the release of the counter-cyclical capital buffer. Hence, the index can also be used to support the macro-prudential policy decision making in Finland.​Tässä tutkimuksessa rakennetaan Suomen rahoitusjärjestelmän stressi-indeksi, jolla pyritään kuvaamaan suomalaisen rahoitusjärjestelmän toimivuutta ja mittaamaan pankkisektorin, raha-, joukkovelkakirja-, osake- ja valuuttamarkkinoiden stressiä aggregaattitasolla. Stressi-indeksissä yhdistetään näiden osa-alueiden yksittäisiä stressimittareita ja pyritään siten kuvaamaan stressiä koko rahoitusjärjestelmän tasolla. Stressi-indeksi on hyödyllinen kaikille rahoitusmarkkinatoimijoille, koska se kuvaa järjestelmätason häiriöitä paremmin kuin yksittäisten markkinoiden stressimittarit. Euroopan järjestelmäriskikomitean suosituksen (ESRB, 2014a) mukaan kansallisia ja kansainvälisiä stressi-indeksejä voidaan käyttää tukena, kun tehdään päätöstä pankkien muuttuvan lisäpääomavaatimuksen purkamisesta. Suomen rahoitusjärjestelmän stressi-indeksiä voidaan siten hyödyntää myös kotimaisessa makrovakauspolitiikan päätöksenteossa.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1507.pdf 1.140Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record