Finlands Banks årsberättelse 2014

Show full item record

Title: Finlands Banks årsberättelse 2014
Organization: Finlands Bank
Series: Finlands Banks årsberättelse
Year of publication: 2015
Publication date: 25.3.2015
Pages: 142
Subject (yso): toiminta; strategia; toimintakertomukset
Keywords: Suomen Pankki; vuosikertomukset; johtaminen; organisaatiot
Table of contents: Företal 7 Finlands Bank 8 Verksamheten 2014 11 Penningpolitik 11 Finanssystemet 26 Tillgångsförvaltning 34 Sedlar och mynt 41 Övrig verksamhet 45 Ledning och personal 56 Strategin 56 Ledningssystem 58 Personal 62 Budget och verksamhetskostnader 64 Miljö 67 Totala risker 69 Bokslut 73 Balansräkning 74 Resultaträkning 76 Direktionens förslag till vinstutdelning 77 Redovisningsprinciper 78 Noter till balansräkningen 83 Noter till resultaträkningen 97 Bokslutsbilagor 103 Noter om riskhanteringen 107 Revisionsberättelse 112 Utlåtande om revision i enlighet med artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 113 Bilagor 114 Penningpolitiska åtgärder inom Eurosystemet 2014 114 Viktigaste finansmarknadsåtgärder 2014 116 Finlands Banks viktigaste remissyttranden 2014 120 Finlands Banks publikationer 2014 122 Tabellbilagor 125 Finlands Banks organization 140
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
VK_SV_2014.pdf 5.241Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record