Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2014

Show full item record

Title: Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2014
Organization: Finansinspektionen
Year of publication: 2015
Publication date: 13.5.2015
Pages: 28
Subject (yso): rahoitustarkastus; vakuutus; rahoitusmarkkinat; rahoituslaitokset; vakuutuslaitokset; sääntely
Keywords: pankkitoiminta; finanssivalvonta; Suomi; valvonta
Table of contents: Direktionen 2 Samarbete mellan Finansinspektionen och Finlands Bank 3 Finansinspektionens strategi 2014–2016 4 Sammanfattning 5 Läget på finansmarknaden 7 Målen för 2014 och förverkligandet av dem 9 Riskbaserad tillsyn och reglering samt effektiv verksamhet 9 God riskhanteringsförmåga och högklassig intern styrning i företagen under tillsyn 12 Högklassigt kund- och investerarskydd 14 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 17 Bankfullmäktiges berättelse för 2013 och åtgärder till följd av den 20 Ekonomiutskottets betänkande EkUB/FM 12/2014 och åtgärder på grund av det 22 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna år 2015 23
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Johtokunnan_ker ... kivaltuustolle_2014_sv.pdf 703.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record