Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2014

Visa fullständig post

Titel: Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2014
Institution: Finansinspektionen
Utgivningsår: 2015
Utgivningsdatum: 13.5.2015
Sidor: 28
Subject (yso): rahoitustarkastus; vakuutus; rahoitusmarkkinat; rahoituslaitokset; vakuutuslaitokset; sääntely
Nyckelord: pankkitoiminta; finanssivalvonta; Suomi; valvonta
Innehållsförteckning: Direktionen 2 Samarbete mellan Finansinspektionen och Finlands Bank 3 Finansinspektionens strategi 2014–2016 4 Sammanfattning 5 Läget på finansmarknaden 7 Målen för 2014 och förverkligandet av dem 9 Riskbaserad tillsyn och reglering samt effektiv verksamhet 9 God riskhanteringsförmåga och högklassig intern styrning i företagen under tillsyn 12 Högklassigt kund- och investerarskydd 14 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 17 Bankfullmäktiges berättelse för 2013 och åtgärder till följd av den 20 Ekonomiutskottets betänkande EkUB/FM 12/2014 och åtgärder på grund av det 22 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna år 2015 23
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
Johtokunnan_ker ... kivaltuustolle_2014_sv.pdf 703.9Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post