Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2014

Show simple item record

dc.contributor Finansinspektionen
dc.date.accessioned 2015-05-19T10:31:40Z
dc.date.available 2015-05-19T10:31:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/13701
dc.description.tableofcontents Direktionen 2 Samarbete mellan Finansinspektionen och Finlands Bank 3 Finansinspektionens strategi 2014–2016 4 Sammanfattning 5 Läget på finansmarknaden 7 Målen för 2014 och förverkligandet av dem 9 Riskbaserad tillsyn och reglering samt effektiv verksamhet 9 God riskhanteringsförmåga och högklassig intern styrning i företagen under tillsyn 12 Högklassigt kund- och investerarskydd 14 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 17 Bankfullmäktiges berättelse för 2013 och åtgärder till följd av den 20 Ekonomiutskottets betänkande EkUB/FM 12/2014 och åtgärder på grund av det 22 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna år 2015 23
dc.format.extent 28
dc.language.iso SWE
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject pankkitoiminta
dc.subject finanssivalvonta
dc.subject Suomi
dc.subject valvonta
dc.title Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2014
dc.type Report
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201505191203
dc.date.publication 13.5.2015
dc.subject.yso rahoitustarkastus
dc.subject.yso vakuutus
dc.subject.yso rahoitusmarkkinat
dc.subject.yso rahoituslaitokset
dc.subject.yso vakuutuslaitokset
dc.subject.yso sääntely

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Johtokunnan_ker ... kivaltuustolle_2014_sv.pdf 703.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record