Are monetary unions more synchronous than non-monetary unions?

Show full item record

Title: Are monetary unions more synchronous than non-monetary unions?
Parallel title: Ovatko rahaliittojen taloudet enemmän samatahtisia kuin rahaliittojen ulkopuoliset taloudet?
Author: Crowley, Patrick M. ; Trombley, Christopher
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 11/2015
Year of publication: 2015
Publication date: 31.7.2015
Pages: 46
Subject (yso): suhdannevaihtelut; rahapolitiikka
Keywords: kasvujaksot; taajuusalue; optimaalinen valuutta-alue; samantahtisuus; yhtenäisvaluutta; suhdanteet; rahaliitot; valuuttaunionit; talouskasvu; euroalue; Australia; Kanada; USA; bkt; työttömyys
JEL: C49; E32; F44; F45; F62
Other keywords: business cycles; growth cycles; frequency domain; optimal currency area; macroeconomic synchronization; monetary policy; single currency
Abstract: Within currency unions, the conventional wisdom is that there should be a high degree of macroeconomic synchronicity between the constituent parts of the union. But this conjecture has never been formally tested by comparing sample of monetary unions with a control sample of countries that do not belong to a monetary union. In this paper we take euro area data, US State macro data, Canadian provincial data and Australian state data — namely real Gross Domestic Product (GDP) growth, the GDP deflator growth and unemployment rate data — and use techniques relating to recurrence plots to measure the degree of synchronicity in dynamics over time using a dissimilarity measure. The results show that for the most part monetary unions are more synchronous than non-monetary unions, but that this is not always the case and particularly in the case of real GDP growth. Furthermore, Australia is by far the most synchronous monetary union in our sample.Perinteisen näkemyksen mukaan rahaliittojen jäsenmaiden kokonaistaloudellinen dynamiikka on voimakkaasti synkronoitua. Tätä ajatusta ei ole kuitenkaan koskaan muodollisesti testattu vertaamalla rahaliittojen talouksia kontrolliryhmän talouksiin, jotka eivät kuulu mihinkään rahaliittoon. Tutkimuksessa käytetään pohjana euroalueen ja USA:n osavaltioiden kokonaistaloudellista aineistoa sekä Kanadan maakunnista ja Australian osavaltioista kerättyä aineistoa sen selville saamiseksi, mikä on bruttokansantuotteen kasvun, inflaation ja työttömyysasteen synkronoituneisuuden aste. Tutkimuksessa käytetyt analyysitekniikat liittyvät palautumiskuvioihin, jotka kuvaavat ajan myötä toteutuneen dynamiikan synkronoituneisuuden astetta, kun synkronoituneisuutta mitataan riippumattomuusmetriikalla. Tutkimustulosten mukaan rahaliittojen jäsenmaat ovat tarkastelujen muuttujien suhteen pääsääntöisesti samatahtisempia kuin rahaliittojen ulkopuoliset maat. Poikkeuksia kuitenkin on, erityisesti BKT:n volyymin kasvun suhteen. Lisäksi Australia on tarkastellussa maajoukossa selkeästi kaikkein synkronoiduin rahaliitto.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1511.pdf 2.276Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record