Evidence for the existence of downward real earnings management

Show full item record

Title: Evidence for the existence of downward real earnings management
Parallel title: Yritysjohto aliarvostaa raporteissaan yrityksen liiketoimien markkina-arvoa
ISBN: 978-952-323-055-2
Author: Francis, Bill ; Hasan, Iftekhar ; Li, Lingxiang
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
ISSN: 1456-6184
Series year: 2015
Series number: 13/2015
Year of publication: 2015
Publication date: 12.8.2015
Published in: Published in Journal of Auditing, Accounting and Finance, Vol 31, Issue 2, 2016
Pages: 59
Keywords: tuloksen strateginen alaskirjaus; liiketoimien aliarvostus; osakkeiden takaisinosto; johdon yritysostot; toimitusjohtajien optiopalkkiot; tulontasaus; yritykset; johtajat; tulot; osakkeet
Other keywords: downward earnings management; real earnings management; share repurchase; management buyout; CEO option grant; earnings smoothing
Abstract: ​Prior studies of real-activity earnings management (REM) focus on earnings-inflating abnormal activities. We seek to establish the existence of downward REM by investigating several corporate events in which managers have incentives to temporarily deflate market valuations. Specifically, we focus on, and find downward REM before, share repurchases, management buyouts (MBOs), and CEO option awards. Large-sample evidence of downward REM is also found in our general analysis of earnings smoothing. Downward REM becomes much smaller or nonexistent when there is a lack of managerial incentives in those events, such as non-carry-through repurchases, incomplete MBOs, and unexpected option awards. Following the research design of Zang (2012), we find that various REM and AEM cost factors consistently influence the magnitude of downward REM and AEM around the three corporate events.Aiemmissa yritysten liiketoiminnan raportointia koskevissa tutkimuksissa on keskitytty tarkastelemaan yritysten tuloja paisuttavia epätavallisia liiketoimia. Tämän tutkimuksen tavoitteena on yritystapahtumien avulla osoittaa, että yrityksen toimivalla johdolla on strateginen kannuste aliarvostaa yrityksen liiketoimien markkina-arvoa. Tarkasti ottaen työssä keskitytään osakkeiden takaisinostoihin, johdon yritysostoihin ja toimitusjohtajien optiopalkkioihin, jotka osaltaan tukevat väitettä johdon harjoittamasta strategisesta yrityksen liiketoimien markkina-arvon aliarvostuksesta. Aliarvostus saa tukea myös suureen otokseen perustuvasta yleisestä johdon harjoittamasta tulontasauksen tarkastelusta. Aliarvostus on epätodennäköisempää tai sitä ei esiinny lainkaan tapauksissa, joissa johdon kannustimet eivät sitä tue. Tällaisia tapauksia ovat mm. toteuttamatta jääneet osakkeiden takaisinostot, keskeneräiset yritysostot ja ennakoimattomat optiopalkkiot. Tutkimustulokset viittaavat myös siihen, että useat liiketoimien ja tuloksen strategiseen raportointiin liittyvät kustannustekijät vaikuttavat johdonmukaisesti aliarvostuksen ja tuloksen aliarvioinnin suuruuteen em. kolmen yritystapahtuman yhteydessä, kun työssä noudatetaan Zangin (2012) tutkimusasetelmaa.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1513.pdf 1.122Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record