The effect of board directors from countries with different genetic diversity levels on corporate performance

Show full item record

Title: The effect of board directors from countries with different genetic diversity levels on corporate performance
Parallel title: Maan geneettinen monimuotoisuus ja yrityksen johtajiston vaikutus yrityksen suorituskykyyn
ISBN: 978-952-323-057-6
Author: Delis, Manthos D. ; Gaganis, Chrysovalantis ; Hasan, Iftekhar ; Pasiouras, Fotios
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
ISSN: 1456-6184
Series year: 2015
Series number: 14/2015
Year of publication: 2015
Publication date: 16.8.2015
Pages: 50
Keywords: geneettinen monimuotoisuus; yrityksen suorituskyky; johtajien kansalaisuus; johtajat; kansallisuudet; yritykset; johtokunnat
Other keywords: genetic diversity; corporate performance; nationality of board members
Abstract: We link genetic diversity in the country of origin of the firms’ board members with corporate performance via board members’ nationality. We hypothesize that our approach captures deep-rooted differences in cultural, institutional, social, psychological, physiological, and other traits that cannot be captured by other recently measured indices of diversity. Using a panel of firms listed in the North American and U.K. stock markets, we find that adding board directors from countries with different levels of genetic diversity (either higher or lower) increases firm performance. This effect prevails when we control for a number of cultural, institutional, firm-level, and board member characteristics, as well as for the nationality of the board of directors. To identify the relationship, we use as instrumental variables for our diversity indices the migratory distance from East Africa and the level of ultraviolet exposure in the directors’ country of nationality.Tässä työssä tarkastellaan eri maiden geneettisen monimuotoisuuden vaikutusta yritysten suorituskykyyn. Vaikutuksen arvioimiseksi työssä jäljitetään tarkasteltavien yritysten johtajiston kansalaisuudet. Perusoletuksen mukaan työssä sovelletulla menettelytavalla päästään käsiksi syvään juurtuneisiin eroihin kulttuurisissa, institutionaalisissa, sosiaalisissa, psykologisissa, fysiologisissa ja muissa ominaisuuksissa, joita ei kyetä havaitsemaan muiden viime aikoina käytettyjen monimuotoisuutta mittavien muuttujien avulla. Tutkimuksen paneeliaineisto koostuu Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa listatuista yrityksistä. Tutkimustulosten mukaan yrityksen suorituskyky kasvaa, kun sen päättäviin elimiin valitaan johtajia maista, jotka ovat geneettiseltä monimuotoisuudeltaan poikkeavia (enemmän tai vähemmän monimuotoisia yrityksen keskiarvoon verrattuna). Vaikutus ei tilastollisesti häviä, kun estimointia kontrolloidaan kulttuurisilla, institutionaalisilla, yritystason ja johtajiston ominaisuuksilla sekä johtajien kansalaisuudella. Työssä käytetään instrumentointia geneettisen monimuotoisuuden ja yritysten suorituskyvyn välisen riippuvuuden identifiointiin. Monimuotoisuusindeksien instrumenttimuuttujina on käytetty muuttoetäisyyttä Itä-Afrikasta sekä ultraviolettisäteilyn määrää maissa, joista johtajat ovat kotoisin.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1514.pdf 1.219Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record