Regulations, institutions and income smoothing by managing technical reserves: international evidence from the insurance industry

Show full item record

Title: Regulations, institutions and income smoothing by managing technical reserves: international evidence from the insurance industry
Parallel title: Vakuutusalan kansainvälinen näyttö vakuutusteknisen vastuuvelan hallinnan merkityksestä tulontasauksen, sääntelyn ja instituutioiden kannalta
ISBN: 978-952-323-058-3
Author: Gaganis, Chrysovalantis ; Hasan, Iftekhar ; Pasiouras, Fotios
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
ISSN: 1456-6184
Series year: 2015
Series number: 15/2015
Year of publication: 2015
Publication date: 17.8.2015
Published in: Published in Omega, The International Journal of Management Science, Volume 59, March 01, 2016: 113-129
Pages: 45
Subject (yso): vakuutus
Keywords: strateginen tulosraportointi; tulontasaus; vakuutustekninen vastuuvelka; vakuutuslaitokset; sääntely
Other keywords: earnings management; income smoothing; insurance; technical reserves
Abstract: This paper investigates the role of technical reserves in the income smoothing behavior of insurance companies. This is one of the first attempts in the literature to trace such relationship in the insurance industry, especially at a multi-country setting. The experience of 770 insurance firms operating in 87 countries over the period 2000-2009 reveals that there is a significant evidence of income smoothing. The paper also finds that institutional characteristics, e.g., the rule of law, common law legal origin, economic freedom, and regulations relating to technical provisions and supervisory power constrain income smoothing but other factors such as capital requirements, tax deductibility of provisions, auditing, and corporate governance do not have a significant effect.Tässä työssä tutkitaan vakuutusteknisen vastuuvelan merkitystä vakuutusyhtiöiden harjoittaman tulontasauksen kannalta. Relevantti kirjallisuus on hyvin niukkaa, joten tämän tutkimuksen pyrkimys identifioida vakuusteknisen vastuuvelan ja tulontasauksen välinen riippuvuus vakuutussektorilla on lähes ensimmäinen laatuaan, etenkin kun tarkastelussa on mukana monta maata. Kokemukset 87 maassa toimivasta 770 vakuutusyhtiöstä vuosilta 2000–2009 osoittavat, että vakuutusyhtiöt todellakin harjoittavat tulontasausta. Lisäksi tutkimustulosten mukaan institutionaaliset erityispiirteet, kuten oikeusvaltioperiaate, tapaoikeuden laillinen alkuperä, taloudellinen vapaus sekä teknisiin varauksiin liittyvät ohjesäännöt ja valvonta-auktoriteetti rajoittavat vakuutusyhtiöiden mahdollisuuksia harjoittaa tulontasausta. Pääomavaatimuksilla, varausten verovähennyskelpoisuudella, tilintarkastuksella ja yrityksen hallinto- ja kontrollirakenteilla ei tutkimuksen mukaan ole tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1515.pdf 998.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record