Regulations, institutions and income smoothing by managing technical reserves: international evidence from the insurance industry

Show simple item record

dc.contributor Bank of Finland
dc.contributor.author Gaganis, Chrysovalantis
dc.contributor.author Hasan, Iftekhar
dc.contributor.author Pasiouras, Fotios
dc.date.accessioned 2015-08-18T06:55:58Z
dc.date.available 2015-08-18T06:55:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-323-058-3
dc.identifier.issn 1456-6184
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/13849
dc.description.abstract This paper investigates the role of technical reserves in the income smoothing behavior of insurance companies. This is one of the first attempts in the literature to trace such relationship in the insurance industry, especially at a multi-country setting. The experience of 770 insurance firms operating in 87 countries over the period 2000-2009 reveals that there is a significant evidence of income smoothing. The paper also finds that institutional characteristics, e.g., the rule of law, common law legal origin, economic freedom, and regulations relating to technical provisions and supervisory power constrain income smoothing but other factors such as capital requirements, tax deductibility of provisions, auditing, and corporate governance do not have a significant effect.
dc.description.abstract Tässä työssä tutkitaan vakuutusteknisen vastuuvelan merkitystä vakuutusyhtiöiden harjoittaman tulontasauksen kannalta. Relevantti kirjallisuus on hyvin niukkaa, joten tämän tutkimuksen pyrkimys identifioida vakuusteknisen vastuuvelan ja tulontasauksen välinen riippuvuus vakuutussektorilla on lähes ensimmäinen laatuaan, etenkin kun tarkastelussa on mukana monta maata. Kokemukset 87 maassa toimivasta 770 vakuutusyhtiöstä vuosilta 2000–2009 osoittavat, että vakuutusyhtiöt todellakin harjoittavat tulontasausta. Lisäksi tutkimustulosten mukaan institutionaaliset erityispiirteet, kuten oikeusvaltioperiaate, tapaoikeuden laillinen alkuperä, taloudellinen vapaus sekä teknisiin varauksiin liittyvät ohjesäännöt ja valvonta-auktoriteetti rajoittavat vakuutusyhtiöiden mahdollisuuksia harjoittaa tulontasausta. Pääomavaatimuksilla, varausten verovähennyskelpoisuudella, tilintarkastuksella ja yrityksen hallinto- ja kontrollirakenteilla ei tutkimuksen mukaan ole tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia.
dc.format.extent 45
dc.language.iso ENG
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject strateginen tulosraportointi
dc.subject tulontasaus
dc.subject vakuutustekninen vastuuvelka
dc.subject vakuutuslaitokset
dc.subject sääntely
dc.subject.other earnings management
dc.subject.other income smoothing
dc.subject.other insurance
dc.subject.other technical reserves
dc.title Regulations, institutions and income smoothing by managing technical reserves: international evidence from the insurance industry
dc.title.alternative Vakuutusalan kansainvälinen näyttö vakuutusteknisen vastuuvelan hallinnan merkityksestä tulontasauksen, sääntelyn ja instituutioiden kannalta
dc.type Paper
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201508181354
dc.series.name Bank of Finland Research Discussion Papers
dc.series.year 2015
dc.series.number 15/2015
dc.series.sortingnumber 0015
dc.date.publication 17.8.2015
dc.subject.yso vakuutus
dc.description.publication Published in Omega, The International Journal of Management Science, Volume 59, March 01, 2016: 113-129

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1515.pdf 998.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record