Does the type of debt matter? Stock market perception in Europe

Show full item record

Title: Does the type of debt matter? Stock market perception in Europe
Parallel title: Velka kuin velka – vai mitä mieltä Euroopan osakemarkkinat ovat?
Author: Fungáčová, Zuzana ; Godlewski, Christophe J. ; Weill, Laurent
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 19/2015
Year of publication: 2015
Publication date: 21.8.2015
Published in: Published online in Quarterly Review of Economics and Finance, April 2019
Pages: 34
Keywords: yritysvelkakirja; syndikaattilaina; osakemarkkinatuotot; Eurooppa; osakemarkkinat; yritykset; luotot; joukkovelkakirjat; osakkeet; hinnat; tuotot
JEL: G14; G20
Other keywords: corporate bonds; syndicated loans; event study; stock returns; Europe
Abstract: We study the effect of bank loan and bond announcements on borrower’s stock price. We apply an event study methodology on a sample of companies from 17 European countries and find that debt announcement generates a positive stock market reaction. However, our main conclusion is that the issuance of a loan exerts a significantly stronger reaction than does the issuance of a bond. This finding supports the hypothesis that loan issuance has a positive certification effect. The analysis of determinants of abnormal returns following debt announcements shows a positive impact of financial development and a negative effect of the Eurozone crisis.Tässä työssä tarkastellaan pankkilainaa ja joukkovelkakirjalainaa koskevien ilmoitusten vaikutuksia lainanottajan osakkeen hintaan. Työssä sovelletaan event study menetelmää 17:stä Euroopan maasta kerättyyn yritysaineistoon. Tutkimustulosten mukaan osakemarkkinat reagoivat myönteisesti velkaa koskeviin ilmoituksiin. Päätuloksen mukaan pankkilainan myöntämisellä on kuitenkin merkitsevästi suurempi osakemarkkinavaikutus kuin joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskulla. Tämä tulos tukee ajatusta, että pankkilainan myöntämisellä on suotuisa sertifiointivaikutus. Lisäksi osoittautuu, että rahoitusjärjestelmän kehittyneisyydellä on myönteinen ja euroalueen kriisillä negatiivinen vaikutus velan julkistamisen jälkeisiin epätavallisiin tuottoihin.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1519.pdf 1.062Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record