Does the type of debt matter? Stock market perception in Europe

Näytä kaikki kuvailutiedot

Nimeke: Does the type of debt matter? Stock market perception in Europe
Rinnakkaisnimeke: Velka kuin velka – vai mitä mieltä Euroopan osakemarkkinat ovat?
Tekijä: Fungáčová, Zuzana ; Godlewski, Christophe J. ; Weill, Laurent
Julkaisija: Bank of Finland
Sarjan nimi: Bank of Finland Research Discussion Papers
Sarjan numero: 19/2015
Julkaisuvuosi: 2015
Ilmestymispäivämäärä: 21.8.2015
Julkaisuhuomatus: Published online in Quarterly Review of Economics and Finance, April 2019
Sivumäärä: 34
Hakusanat: yritysvelkakirja; syndikaattilaina; osakemarkkinatuotot; Eurooppa; osakemarkkinat; yritykset; luotot; joukkovelkakirjat; osakkeet; hinnat; tuotot
JEL: G14; G20
Muut hakusanat: corporate bonds; syndicated loans; event study; stock returns; Europe
Tiivistelmä: We study the effect of bank loan and bond announcements on borrower’s stock price. We apply an event study methodology on a sample of companies from 17 European countries and find that debt announcement generates a positive stock market reaction. However, our main conclusion is that the issuance of a loan exerts a significantly stronger reaction than does the issuance of a bond. This finding supports the hypothesis that loan issuance has a positive certification effect. The analysis of determinants of abnormal returns following debt announcements shows a positive impact of financial development and a negative effect of the Eurozone crisis.Tässä työssä tarkastellaan pankkilainaa ja joukkovelkakirjalainaa koskevien ilmoitusten vaikutuksia lainanottajan osakkeen hintaan. Työssä sovelletaan event study menetelmää 17:stä Euroopan maasta kerättyyn yritysaineistoon. Tutkimustulosten mukaan osakemarkkinat reagoivat myönteisesti velkaa koskeviin ilmoituksiin. Päätuloksen mukaan pankkilainan myöntämisellä on kuitenkin merkitsevästi suurempi osakemarkkinavaikutus kuin joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskulla. Tämä tulos tukee ajatusta, että pankkilainan myöntämisellä on suotuisa sertifiointivaikutus. Lisäksi osoittautuu, että rahoitusjärjestelmän kehittyneisyydellä on myönteinen ja euroalueen kriisillä negatiivinen vaikutus velan julkistamisen jälkeisiin epätavallisiin tuottoihin.
Tekijänoikeustiedot: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
BoF_DP_1519.pdf 1.062MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot