Does the type of debt matter? Stock market perception in Europe

Visa fullständig post

Titel: Does the type of debt matter? Stock market perception in Europe
Parallelltitel: Velka kuin velka – vai mitä mieltä Euroopan osakemarkkinat ovat?
Författare: Fungáčová, Zuzana ; Godlewski, Christophe J. ; Weill, Laurent
Institution: Bank of Finland
Serie: Bank of Finland Research Discussion Papers
Serienumber: 19/2015
Utgivningsår: 2015
Utgivningsdatum: 21.8.2015
Publicerad i: Published online in Quarterly Review of Economics and Finance, April 2019
Sidor: 34
Nyckelord: yritysvelkakirja; syndikaattilaina; osakemarkkinatuotot; Eurooppa; osakemarkkinat; yritykset; luotot; joukkovelkakirjat; osakkeet; hinnat; tuotot
JEL: G14; G20
Andra nyckelord: corporate bonds; syndicated loans; event study; stock returns; Europe
Abstrakt: We study the effect of bank loan and bond announcements on borrower’s stock price. We apply an event study methodology on a sample of companies from 17 European countries and find that debt announcement generates a positive stock market reaction. However, our main conclusion is that the issuance of a loan exerts a significantly stronger reaction than does the issuance of a bond. This finding supports the hypothesis that loan issuance has a positive certification effect. The analysis of determinants of abnormal returns following debt announcements shows a positive impact of financial development and a negative effect of the Eurozone crisis.Tässä työssä tarkastellaan pankkilainaa ja joukkovelkakirjalainaa koskevien ilmoitusten vaikutuksia lainanottajan osakkeen hintaan. Työssä sovelletaan event study menetelmää 17:stä Euroopan maasta kerättyyn yritysaineistoon. Tutkimustulosten mukaan osakemarkkinat reagoivat myönteisesti velkaa koskeviin ilmoituksiin. Päätuloksen mukaan pankkilainan myöntämisellä on kuitenkin merkitsevästi suurempi osakemarkkinavaikutus kuin joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskulla. Tämä tulos tukee ajatusta, että pankkilainan myöntämisellä on suotuisa sertifiointivaikutus. Lisäksi osoittautuu, että rahoitusjärjestelmän kehittyneisyydellä on myönteinen ja euroalueen kriisillä negatiivinen vaikutus velan julkistamisen jälkeisiin epätavallisiin tuottoihin.
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
BoF_DP_1519.pdf 1.062Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post