Social capital and debt contracting : evidence from bank loans and public bonds

Show full item record

Title: Social capital and debt contracting : evidence from bank loans and public bonds
Parallel title: Sosiaalinen pääoma kurinalaistaa yritysten käyttäytymistä velkasopimuksissa
Author: Hasan, Iftekhar ; Hoi, Chun-Keung (Stan) ; Wu, Qiang ; Zhang, Hao
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 21/2015
Year of publication: 2015
Publication date: 20.11.2015
Published in: Published in Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52, 3, 2017: 1017-1047
Pages: 64
Subject (yso): sosiaalinen pääoma; yritykset; rahoitus; lainat; pankit; korko; kustannukset; joukkovelkakirjat; kunnat
Keywords: yhteistoiminnallinen käyttäytymissääntö; pankkilainan kustannukset; Yhdysvallat; pääkonttorit; sijainti
JEL: G21; G32; Z13
Other keywords: social capital; cooperative norm; moral hazard; cost of bank loans; public bonds
Abstract: We find that firms headquartered in U.S. counties with higher levels of social capital incur lower bank loan spreads. This finding is robust to using organ donation as an alternative social-capital measure and incremental to the effects of religiosity, corporate social responsibility, and tax avoidance. We identify the causal relation using companies with a social-capital-changing headquarter relocation. We also find that high-social-capital firms face loosened nonprice loan terms, incur lower at-issue bond spreads, and prefer bonds over loans. We conclude that debt holders perceive social capital as providing environmental pressure constraining opportunistic firm behaviors in debt contracting.Tämän tutkimuksen keskeisen tuloksen mukaan yritysten lainakorot alenevat, kun yritykset sijoittavat pääkonttorinsa suuremman sosiaalisen pääoman piirikuntiin Yhdysvalloissa. Elintenluovutuksen käyttäminen vaihtoehtoisena sosiaalisen pääoman mittarina ei muuta tätä tulosta. Sosiaalisella pääomalla on uskonnollisuuden, yritysten sosiaalisen vastuun ja veronkierron vaikutuksiin verrattuna itsellinen vaikutus yritysten lainakorkoihin. Tutkimuksen aineistosta poimitaan ne yritykset, jotka ovat uudelleensijoittaneet pääkonttorinsa toisenlaisen sosiaalisen pääoman paikkakunnalle. Näiden yritysten avulla tunnistetaan sosiaalisen pääoman ja lainakorkojen välinen kausaalinen suhde. Suuren sosiaalisen pääoman yritysten lainaehdot ovat lisäksi muutenkin kuin hinnaltaan väljemmät, ja niiden liikkeeseen laskeman velan korkomarginaali on pienempi. Nämä yritykset myös suosivat joukkovelkakirjoja pankkilainaan verrattuna. Työn tulosten tulkitaan tarkoittavan, että velanhaltijat pitävät sosiaalista pääomaa yritysten toimintaympäristön luomana paineena, joka rajoittaa yritysten opportunistista käyttäytymistä velkasuhteissa.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1521.pdf 1.406Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record