Social capital and debt contracting : evidence from bank loans and public bonds

Visa fullständig post

Titel: Social capital and debt contracting : evidence from bank loans and public bonds
Parallelltitel: Sosiaalinen pääoma kurinalaistaa yritysten käyttäytymistä velkasopimuksissa
Författare: Hasan, Iftekhar ; Hoi, Chun-Keung (Stan) ; Wu, Qiang ; Zhang, Hao
Institution: Bank of Finland
Serie: Bank of Finland Research Discussion Papers
Serienumber: 21/2015
Utgivningsår: 2015
Utgivningsdatum: 20.11.2015
Publicerad i: Published in Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52, 3, 2017: 1017-1047
Sidor: 64
Subject (yso): sosiaalinen pääoma; yritykset; rahoitus; lainat; pankit; korko; kustannukset; joukkovelkakirjat; kunnat
Nyckelord: yhteistoiminnallinen käyttäytymissääntö; pankkilainan kustannukset; Yhdysvallat; pääkonttorit; sijainti
JEL: G21; G32; Z13
Andra nyckelord: social capital; cooperative norm; moral hazard; cost of bank loans; public bonds
Abstrakt: We find that firms headquartered in U.S. counties with higher levels of social capital incur lower bank loan spreads. This finding is robust to using organ donation as an alternative social-capital measure and incremental to the effects of religiosity, corporate social responsibility, and tax avoidance. We identify the causal relation using companies with a social-capital-changing headquarter relocation. We also find that high-social-capital firms face loosened nonprice loan terms, incur lower at-issue bond spreads, and prefer bonds over loans. We conclude that debt holders perceive social capital as providing environmental pressure constraining opportunistic firm behaviors in debt contracting.Tämän tutkimuksen keskeisen tuloksen mukaan yritysten lainakorot alenevat, kun yritykset sijoittavat pääkonttorinsa suuremman sosiaalisen pääoman piirikuntiin Yhdysvalloissa. Elintenluovutuksen käyttäminen vaihtoehtoisena sosiaalisen pääoman mittarina ei muuta tätä tulosta. Sosiaalisella pääomalla on uskonnollisuuden, yritysten sosiaalisen vastuun ja veronkierron vaikutuksiin verrattuna itsellinen vaikutus yritysten lainakorkoihin. Tutkimuksen aineistosta poimitaan ne yritykset, jotka ovat uudelleensijoittaneet pääkonttorinsa toisenlaisen sosiaalisen pääoman paikkakunnalle. Näiden yritysten avulla tunnistetaan sosiaalisen pääoman ja lainakorkojen välinen kausaalinen suhde. Suuren sosiaalisen pääoman yritysten lainaehdot ovat lisäksi muutenkin kuin hinnaltaan väljemmät, ja niiden liikkeeseen laskeman velan korkomarginaali on pienempi. Nämä yritykset myös suosivat joukkovelkakirjoja pankkilainaan verrattuna. Työn tulosten tulkitaan tarkoittavan, että velanhaltijat pitävät sosiaalista pääomaa yritysten toimintaympäristön luomana paineena, joka rajoittaa yritysten opportunistista käyttäytymistä velkasuhteissa.
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
BoF_DP_1521.pdf 1.406Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post