Social capital and debt contracting : evidence from bank loans and public bonds

Show simple item record

dc.contributor Bank of Finland
dc.contributor.author Hasan, Iftekhar
dc.contributor.author Hoi, Chun-Keung (Stan)
dc.contributor.author Wu, Qiang
dc.contributor.author Zhang, Hao
dc.date.accessioned 2015-11-20T13:21:27Z
dc.date.available 2015-11-20T13:21:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-323-073-6
dc.identifier.issn 1456-6184
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/13933
dc.description.abstract We find that firms headquartered in U.S. counties with higher levels of social capital incur lower bank loan spreads. This finding is robust to using organ donation as an alternative social-capital measure and incremental to the effects of religiosity, corporate social responsibility, and tax avoidance. We identify the causal relation using companies with a social-capital-changing headquarter relocation. We also find that high-social-capital firms face loosened nonprice loan terms, incur lower at-issue bond spreads, and prefer bonds over loans. We conclude that debt holders perceive social capital as providing environmental pressure constraining opportunistic firm behaviors in debt contracting.
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen keskeisen tuloksen mukaan yritysten lainakorot alenevat, kun yritykset sijoittavat pääkonttorinsa suuremman sosiaalisen pääoman piirikuntiin Yhdysvalloissa. Elintenluovutuksen käyttäminen vaihtoehtoisena sosiaalisen pääoman mittarina ei muuta tätä tulosta. Sosiaalisella pääomalla on uskonnollisuuden, yritysten sosiaalisen vastuun ja veronkierron vaikutuksiin verrattuna itsellinen vaikutus yritysten lainakorkoihin. Tutkimuksen aineistosta poimitaan ne yritykset, jotka ovat uudelleensijoittaneet pääkonttorinsa toisenlaisen sosiaalisen pääoman paikkakunnalle. Näiden yritysten avulla tunnistetaan sosiaalisen pääoman ja lainakorkojen välinen kausaalinen suhde. Suuren sosiaalisen pääoman yritysten lainaehdot ovat lisäksi muutenkin kuin hinnaltaan väljemmät, ja niiden liikkeeseen laskeman velan korkomarginaali on pienempi. Nämä yritykset myös suosivat joukkovelkakirjoja pankkilainaan verrattuna. Työn tulosten tulkitaan tarkoittavan, että velanhaltijat pitävät sosiaalista pääomaa yritysten toimintaympäristön luomana paineena, joka rajoittaa yritysten opportunistista käyttäytymistä velkasuhteissa.
dc.format.extent 64
dc.language.iso ENG
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject yhteistoiminnallinen käyttäytymissääntö
dc.subject pankkilainan kustannukset
dc.subject Yhdysvallat
dc.subject pääkonttorit
dc.subject sijainti
dc.subject.other social capital
dc.subject.other cooperative norm
dc.subject.other moral hazard
dc.subject.other cost of bank loans
dc.subject.other public bonds
dc.title Social capital and debt contracting : evidence from bank loans and public bonds
dc.title.alternative Sosiaalinen pääoma kurinalaistaa yritysten käyttäytymistä velkasopimuksissa
dc.type Paper
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201511201442
dc.subject.jel G21
dc.subject.jel G32
dc.subject.jel Z13
dc.series.name Bank of Finland Research Discussion Papers
dc.series.year 2015
dc.series.number 21/2015
dc.series.sortingnumber 0021
dc.date.publication 20.11.2015
dc.subject.yso sosiaalinen pääoma
dc.subject.yso yritykset
dc.subject.yso rahoitus
dc.subject.yso lainat
dc.subject.yso pankit
dc.subject.yso korko
dc.subject.yso kustannukset
dc.subject.yso joukkovelkakirjat
dc.subject.yso kunnat
dc.description.publication Published in Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52, 3, 2017: 1017-1047

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1521.pdf 1.406Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record