Agglomeration and innovation

Show full item record

Title: Agglomeration and innovation
Parallel title: Innovaatiot ja kasautuminen
Author: Carlino, Gerald ; Kerr, William R.
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 27/2015
Year of publication: 2015
Publication date: 11.12.2015
Pages: 65
Subject (yso): kasautuminen; yrittäjyys
Keywords: ryhmittymät; innovaatiot; keksintö; klusterit
JEL: J2; J6; L1; L2; L6; O3; R1; R3
Other keywords: agglomeration; clusters; innovation; invention; entrepreneurship
Abstract: This paper reviews academic research on the connections between agglomeration and innovation. We first describe the conceptual distinctions between invention and innovation. We then discuss how these factors are frequently measured in the data and note some resulting empirical regularities. Innovative activity tends to be more concentrated than industrial activity, and we discuss important findings from the literature about why this is so. We highlight the traits of cities (e.g., size, industrial diversity) that theoretical and empirical work link to innovation, and we discuss factors that help sustain these features (e.g., the localization of entrepreneurial finance).Tässä työssä luodaan katsaus kasautumista ja innovaatioita käsittelevään akateemiseen kirjallisuuteen. Aluksia työssä kuvataan innovaatioiden ja keksintöjen välisiä käsitteellisiä eroja. Tämän jälkeen tarkastellaan, miten näitä tekijöitä useimmiten mitataan havaintoaineistosta, sekä kiinnitetään erityistä huomiota mittauksessa saatuihin empiirisiin säännönmukaisuuksiin. Innovaatiotoiminnalla on taipumus keskittyä teollista toimintaa voimakkaammin, ja työssä tarkastellaan, miten tutkijat ovat alan kirjallisuudessa selittäneet tätä merkittävää tulosta. Työssä korostetaan kaupunkien ominaisuuksia, kuten koko ja teollinen monipuolisuus, joita teoreettinen ja empiirinen kirjallisuus on pyrkinyt yhdistämään innovaatioon. Työssä tarkastellaan tekijöitä, jotka ylläpitävät ja vahvistavat näitä ominaisuuksia. Esimerkiksi yritysrahoituksen paikallistuminen on tällainen tekijä.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1527.pdf 1.493Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record