Financing innovation

Visa fullständig post

Titel: Financing innovation
Parallelltitel: Innovaatiotoiminnan rahoittaminen
Författare: Kerr, William R. ; Nanda, Ramana
Institution: Bank of Finland
Serie: Bank of Finland Research Discussion Papers
Serienumber: 28/2015
Utgivningsår: 2015
Utgivningsdatum: 12.12.2015
Sidor: 27
Subject (yso): rahoitus; yrittäjyys; pankit; kokeilu
Nyckelord: innovaatiot; pääomarahoitus
JEL: G21; G24; L26; M13; O31; O32
Andra nyckelord: finance; innovation; entrepreneurship; banks; venture capital; experimentation
Abstrakt: We review the recent literature on the financing of innovation, inclusive of large companies and new startups. This research strand has been very active over the past five years, generating important new findings, questioning some long-held beliefs, and creating its own puzzles. Our review outlines the growing body of work that documents a role for debt financing related to innovation. We highlight the new literature on learning and experimentation across multi-stage innovation projects and how this impacts optimal financing design. We further highlight the strong interaction between financing choices for innovation and changing external conditions, especially reduced experimentation costs.Tässä työssä tarkastellaan innovaatiotoiminnan rahoittamista käsittelevää viimeaikaista kirjallisuutta mukaan lukien suuriin yhtiöihin ja vastaperustettuihin yrityksiin liittyvä tutkimus. Tämä tutkimussuuntaus on ollut tutkijoiden aktiivisen mielenkiinnon kohteena viiden viime vuoden aikana, ja tutkimuksissa onkin saatu uusia merkittäviä tuloksia, kyseenalaistettu joitakin pitkäaikaisia uskomuksia ja synnytetty uusia kysymyksenasetteluja ratkaistavaksi. Velkarahoituksen merkitys innovaatiotoiminnan kannalta on dokumentoitu kasvavassa määrässä tutkimuksia, jotka tässä työssä käydään läpi pääpiirteittäin. Katsauksessa korostuu uusi kirjallisuus, jossa käsitellään oppimista ja kokeilua monivaiheisissa innovaatioprojekteissa, sekä tämän vaikutus optimaaliseen rahoitussuunnitelmaan. Katsauksessa korostetaan lisäksi innovaatiotoimintaan liittyvien rahoitusvalintojen ja muuttuvien ulkoisten olojen, erityisesti alentuneiden kokeilukustannusten, välistä voimakasta vuorovaikutusta.
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
BoF_DP_1528.pdf 980.4Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post