Financing innovation

Show simple item record

dc.contributor Bank of Finland
dc.contributor.author Kerr, William R.
dc.contributor.author Nanda, Ramana
dc.date.accessioned 2015-12-14T10:07:27Z
dc.date.available 2015-12-14T10:07:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-323-080-4
dc.identifier.issn 1456-6184
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/13969
dc.description.abstract We review the recent literature on the financing of innovation, inclusive of large companies and new startups. This research strand has been very active over the past five years, generating important new findings, questioning some long-held beliefs, and creating its own puzzles. Our review outlines the growing body of work that documents a role for debt financing related to innovation. We highlight the new literature on learning and experimentation across multi-stage innovation projects and how this impacts optimal financing design. We further highlight the strong interaction between financing choices for innovation and changing external conditions, especially reduced experimentation costs.
dc.description.abstract Tässä työssä tarkastellaan innovaatiotoiminnan rahoittamista käsittelevää viimeaikaista kirjallisuutta mukaan lukien suuriin yhtiöihin ja vastaperustettuihin yrityksiin liittyvä tutkimus. Tämä tutkimussuuntaus on ollut tutkijoiden aktiivisen mielenkiinnon kohteena viiden viime vuoden aikana, ja tutkimuksissa onkin saatu uusia merkittäviä tuloksia, kyseenalaistettu joitakin pitkäaikaisia uskomuksia ja synnytetty uusia kysymyksenasetteluja ratkaistavaksi. Velkarahoituksen merkitys innovaatiotoiminnan kannalta on dokumentoitu kasvavassa määrässä tutkimuksia, jotka tässä työssä käydään läpi pääpiirteittäin. Katsauksessa korostuu uusi kirjallisuus, jossa käsitellään oppimista ja kokeilua monivaiheisissa innovaatioprojekteissa, sekä tämän vaikutus optimaaliseen rahoitussuunnitelmaan. Katsauksessa korostetaan lisäksi innovaatiotoimintaan liittyvien rahoitusvalintojen ja muuttuvien ulkoisten olojen, erityisesti alentuneiden kokeilukustannusten, välistä voimakasta vuorovaikutusta.
dc.format.extent 27
dc.language.iso ENG
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject innovaatiot
dc.subject pääomarahoitus
dc.subject.other finance
dc.subject.other innovation
dc.subject.other entrepreneurship
dc.subject.other banks
dc.subject.other venture capital
dc.subject.other experimentation
dc.title Financing innovation
dc.title.alternative Innovaatiotoiminnan rahoittaminen
dc.type Paper
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201512141480
dc.subject.jel G21
dc.subject.jel G24
dc.subject.jel L26
dc.subject.jel M13
dc.subject.jel O31
dc.subject.jel O32
dc.series.name Bank of Finland Research Discussion Papers
dc.series.year 2015
dc.series.number 28/2015
dc.series.sortingnumber 0028
dc.date.publication 12.12.2015
dc.subject.yso rahoitus
dc.subject.yso yrittäjyys
dc.subject.yso pankit
dc.subject.yso kokeilu

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1528.pdf 980.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record