Makrovakausraportti (2015- )

 

Recent Submissions

 • Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Mannerkoski, Susanna; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka; Miettinen, Paavo (2021)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2021
  1 Esipuhe ..... 4 2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat ..... 8 3 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat ..... 18
 • Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka (2020)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 2/2020
  1 Esipuhe 5 1.1 Makrovakausanalyysi ja sen tavoitteet 6 1.2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat ja makrovakausvälineet 7 1.3 Muuttuva lisäpääomavaatimus 7 2 Yhteenveto 9 3 Asuntoluottoon liittyvät vakausuhkat 10 3.1 Asuntomarkkinat toipuneet nopeasti 10 3.2 Enimmäisluototussuhteen korottamisen vaikutuksia osittain vielä aikaista arvioida 11 3.3 Yli 26 vuotta pitkät asuntolainat yleistyneet 12 3.4 Kotitalouksien velkaantuneisuus kasvoi 13 3.5 Uudet rakennusluvat vähentyneet edelleen 13 3.6 Kuvioliite 14 4 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 18 4.1 Koronapandemia ei vieläkään näy kunnolla pääindikaattorissa 18 4.2 Finanssisykli 19 4.3 Yrityslainojen korkomarginaalit levenemässä 19 4.4 Lainakanta 20 4.5 Osinkojen peruminen näkyy vaihtotaseessa 20 4.6 Rahoitusmarkkinoiden stressitaso normalisoitunut 21
 • Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka; Miettinen, Paavo (2020)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2020
  1 Esipuhe .. 4 2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat .. 7 3 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat .. 16
 • Björklund, Nina; Putkuri, Hanna; Tiililä, Nea; Tölö, Eero; Miettinen, Paavo; Vauhkonen, Jukka (2019)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 2/2019
  1 Esipuhe 4 2 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 7 3 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 11 Liiteartikkeli. Kotitalouksien velkaantumista rajoittavia keinoja arvioineen työryhmän keskeiset ehdotukset 19
 • Alhonsuo, Sampo; Kiviniemi, Arttu; Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Putkuri, Hanna; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka; Miettinen, Paavo; Taipalus, Katja (2019)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2019
  1 Esipuhe..6 2 Yhteenveto..9 3 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat..11 4 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat..15 Liiteartikkeli 1. Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset (O-SII) ja niiden lisäpääomavaatimukset vuonna 2019..23 Liiteartikkeli 2. Järjestelmäriskipuskurin riskimittarit..28