Browsing Makrovakausraportti (2015- ) by Subject "vakausuhat"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Björklund, Nina; Karlo, Kauko; Laakkonen, Helinä; Putkuri, Hanna; Silvo, Aino; Vauhkonen, Jukka (2022)
    Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2022
    Makrovakausraportti on puolivuosittain julkistettava Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan asiantuntijoiden valmistelema raportti, jossa tarkastellaan erityisesti luotonantoon, kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoihin liittyvien haavoittuvuuksien ja niistä aiheutuvien vakausuhkien kehittymistä Suomessa. Raportti perustuu Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteisiin neljännesvuosittaisiin laajempiin sisäisiin arvioihin, joita Finanssivalvonnan johtokunta käyttää taustamateriaalina päättäessään makrovakausvälineiden käytöstä. Makrovakausvälineet ovat finanssisääntelyn keinoja, joilla viranomaiset pyrkivät pienentämään finanssikriisien ja muiden rahoitusjärjestelmän vakavien häiriöiden todennäköisyyttä ja haittavaikutuksia. Raportti perustuu huhtikuun 2022 alussa käytettävissä olleisiin tietoihin, jotka viranomaisilla oli käytettävissään 28.6.2022 julkistettuja makrovakauspäätöksiä valmisteltaessa.
  • Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka (2021)
    Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 2/2021
    Makrovakausraportti on puolivuosittain julkistettava Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan asiantuntijoiden valmistelema raportti, jossa tarkastellaan erityisesti luotonantoon, kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoihin liittyvien haavoittuvuuksien ja niistä aiheutuvien vakausuhkien kehittymistä Suomessa. Raportti perustuu Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteisiin neljännesvuosittaisiin laajempiin sisäisiin arvioihin, joita Finanssivalvonnan johtokunta käyttää taustamateriaalina päättäessään makrovakausvälineiden käytöstä. Makrovakausvälineet ovat finanssisääntelyn keinoja, joilla viranomaiset pyrkivät pienentämään finanssikriisien ja muiden rahoitusjärjestelmän vakavien häiriöiden todennäköisyyttä ja haittavaikutuksia. Raportti perustuu lokakuun 2021 alussa saatavissa olleisiin tietoihin, jotka viranomaisilla oli käytettävissään 17.12.2021 julkistettuja makrovakauspäätöksiä valmisteltaessa.