Browsing Makrovakausraportti (2015- ) by Subject "velkaantuminen"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka; Miettinen, Paavo (2020)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2020
  1 Esipuhe .. 4 2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat .. 7 3 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat .. 16
 • Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Mannerkoski, Susanna; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka; Miettinen, Paavo (2021)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2021
  1 Esipuhe ..... 4 2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat ..... 8 3 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat ..... 18
 • Björklund, Nina; Karlo, Kauko; Laakkonen, Helinä; Putkuri, Hanna; Silvo, Aino; Vauhkonen, Jukka (2022)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2022
  Makrovakausraportti on puolivuosittain julkistettava Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan asiantuntijoiden valmistelema raportti, jossa tarkastellaan erityisesti luotonantoon, kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoihin liittyvien haavoittuvuuksien ja niistä aiheutuvien vakausuhkien kehittymistä Suomessa. Raportti perustuu Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteisiin neljännesvuosittaisiin laajempiin sisäisiin arvioihin, joita Finanssivalvonnan johtokunta käyttää taustamateriaalina päättäessään makrovakausvälineiden käytöstä. Makrovakausvälineet ovat finanssisääntelyn keinoja, joilla viranomaiset pyrkivät pienentämään finanssikriisien ja muiden rahoitusjärjestelmän vakavien häiriöiden todennäköisyyttä ja haittavaikutuksia. Raportti perustuu huhtikuun 2022 alussa käytettävissä olleisiin tietoihin, jotka viranomaisilla oli käytettävissään 28.6.2022 julkistettuja makrovakauspäätöksiä valmisteltaessa.
 • Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka (2020)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 2/2020
  1 Esipuhe 5 1.1 Makrovakausanalyysi ja sen tavoitteet 6 1.2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat ja makrovakausvälineet 7 1.3 Muuttuva lisäpääomavaatimus 7 2 Yhteenveto 9 3 Asuntoluottoon liittyvät vakausuhkat 10 3.1 Asuntomarkkinat toipuneet nopeasti 10 3.2 Enimmäisluototussuhteen korottamisen vaikutuksia osittain vielä aikaista arvioida 11 3.3 Yli 26 vuotta pitkät asuntolainat yleistyneet 12 3.4 Kotitalouksien velkaantuneisuus kasvoi 13 3.5 Uudet rakennusluvat vähentyneet edelleen 13 3.6 Kuvioliite 14 4 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 18 4.1 Koronapandemia ei vieläkään näy kunnolla pääindikaattorissa 18 4.2 Finanssisykli 19 4.3 Yrityslainojen korkomarginaalit levenemässä 19 4.4 Lainakanta 20 4.5 Osinkojen peruminen näkyy vaihtotaseessa 20 4.6 Rahoitusmarkkinoiden stressitaso normalisoitunut 21
 • Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka (2021)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 2/2021
  Makrovakausraportti on puolivuosittain julkistettava Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan asiantuntijoiden valmistelema raportti, jossa tarkastellaan erityisesti luotonantoon, kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoihin liittyvien haavoittuvuuksien ja niistä aiheutuvien vakausuhkien kehittymistä Suomessa. Raportti perustuu Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteisiin neljännesvuosittaisiin laajempiin sisäisiin arvioihin, joita Finanssivalvonnan johtokunta käyttää taustamateriaalina päättäessään makrovakausvälineiden käytöstä. Makrovakausvälineet ovat finanssisääntelyn keinoja, joilla viranomaiset pyrkivät pienentämään finanssikriisien ja muiden rahoitusjärjestelmän vakavien häiriöiden todennäköisyyttä ja haittavaikutuksia. Raportti perustuu lokakuun 2021 alussa saatavissa olleisiin tietoihin, jotka viranomaisilla oli käytettävissään 17.12.2021 julkistettuja makrovakauspäätöksiä valmisteltaessa.