Markka & talous (SP) (1993-1998)

 

Recent Submissions

 • Kontulainen, Jarmo; Nieminen, Maritta (1998)
  MARKKA & TALOUS 4
  Euroopan unionin talous- ja rahaliitto EMU tuo mukanaan muutoksia kaikkien jäsenvaltioiden korkojärjestelmiin.Euroalueen laajuiset viitekorot korvaavat ensi vuoden alussa suurelta osin kansalliset viitekorot, mihin pankkien ja asiakkaiden tulee uusia sopimuksia tehdessään varautua.Tulevaisuudessa Suomen Pankki ei siis enää määrää peruskorkoa eikä laske muitakaan viitekorkoja.
 • (1998)
  MARKKA & TALOUS 4
  Lähiaikojen inflaatiopaineet ovat euro-alueella pienet, mikä on mahdollistanut korkotason pysymisen historiallisen alhaalla.Myös Suomessa inflaatio ja inflaatio-odotukset ovat nopeasta kasvusta huolimatta pysyneet vähäisinä.Suomen taloudellinen tilanne onkin otollinen yhteisen rahapolitiikan aloitukselle.
 • (1998)
  MARKKA & TALOUS 4
 • (1998)
  MARKKA & TALOUS 4
  Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenenä Suomen Pankilla on velvollisuus edistää maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa sekä myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen.Osana näitä velvoitteita Markassa & taloudessa aikaa nyt ilmestyä säännöllisesti kahdesti vuodessa artikkeli, jossa arvioidaan rahoitusjärjestelmän tilaa.
 • (1998)
  MARKKA & TALOUS 4