Finlands Banks årsberättelse 2015

Näytä kaikki kuvailutiedot

Nimeke: Finlands Banks årsberättelse 2015
Julkaisija: Finlands Bank
Sarjan nimi: Finlands Banks årsberättelse
Julkaisuvuosi: 2016
Ilmestymispäivämäärä: 21.3.2016
Sivumäärä: 140
Asiasanat (yso): toiminta; strategia; toimintakertomukset
Hakusanat: Suomen Pankki; vuosikertomukset; johtaminen; organisaatiot
Sisällysluettelo: Företal 7 Finlands Bank 8 Verksamheten 2015 11 Penningpolitik 11 Finanssystemet 26 Tillgångsförvaltning 34 Sedlar och mynt 39 Övrig verksamhet 43 Ledning och personal 54 Strategin 54 Ledningssystem 56 Personal 60 Budget och verksamhetskostnader 62 Miljö 65 Totala risker 67 Bokslut 71 Balansräkning 72 Resultaträkning 74 Direktionens förslag till vinstutdelning 75 Redovisningsprinciper 76 Noter till balansräkningen 81 Noter till resultaträkningen 96 Bokslutsbilagor 102 Noter om riskhanteringen 106 Revisionsberättelse 111 Utlåtande om revision i enlighet med artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 112 Bilagor 113 Penningpolitiska åtgärder inom Eurosystemet 2015 113 Viktigaste finansmarknadsåtgärder 2015 115 Finlands Banks viktigaste remissyttranden 2015 118 Finlands Banks publikationer 2015 120 Tabellbilagor 123 Finlands Banks organization 138
Tekijänoikeustiedot: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
VK_SV_2015.pdf 6.238MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot