Finlands Banks årsberättelse 2015

Show simple item record

dc.contributor Finlands Bank
dc.date.accessioned 2016-03-22T13:30:56Z
dc.date.available 2016-03-22T13:30:56Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 1456-5781
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14047
dc.description.tableofcontents Företal 7 Finlands Bank 8 Verksamheten 2015 11 Penningpolitik 11 Finanssystemet 26 Tillgångsförvaltning 34 Sedlar och mynt 39 Övrig verksamhet 43 Ledning och personal 54 Strategin 54 Ledningssystem 56 Personal 60 Budget och verksamhetskostnader 62 Miljö 65 Totala risker 67 Bokslut 71 Balansräkning 72 Resultaträkning 74 Direktionens förslag till vinstutdelning 75 Redovisningsprinciper 76 Noter till balansräkningen 81 Noter till resultaträkningen 96 Bokslutsbilagor 102 Noter om riskhanteringen 106 Revisionsberättelse 111 Utlåtande om revision i enlighet med artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 112 Bilagor 113 Penningpolitiska åtgärder inom Eurosystemet 2015 113 Viktigaste finansmarknadsåtgärder 2015 115 Finlands Banks viktigaste remissyttranden 2015 118 Finlands Banks publikationer 2015 120 Tabellbilagor 123 Finlands Banks organization 138
dc.format.extent 140
dc.language.iso SWE
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject Suomen Pankki
dc.subject vuosikertomukset
dc.subject johtaminen
dc.subject organisaatiot
dc.title Finlands Banks årsberättelse 2015
dc.type Report
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201603221055
dc.series.name Finlands Banks årsberättelse
dc.date.publication 21.3.2016
dc.subject.yso toiminta
dc.subject.yso strategia
dc.subject.yso toimintakertomukset

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
VK_SV_2015.pdf 6.238Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record